LGL komandos mokymuose – ateities vizija ir strategijos paieškos (foto)

Naujieji mokslo metai mums prasidėjo LGL Valdybos narių bei ofiso darbuotojų mokymais vidinės komunikacijos bei strateginio planavimo srityse. Mokymų metu priėmėme keletą itin svarbių strateginės reikšmės sprendimų, leisiančių ateityje asociaciją LGL paversti dar skaidresne ir demokratiškesne organizacija, atstovaujančia visų be išimties LGBT bendruomenės narių interesams. Šiuo tikslu iki metų pabaigos planuojame parengti naujus organizacijos įstatus!