LGL sveikina su žiemos šventėmis: Laimingų „LT Pride“ metų!

2023 metai Nacionalinei LGBT teisių organizacijai LGL buvo sudėtingų iššūkių ir įkvepiančių laimėjimų metai. Šį mėnesį LGL mini savo trisdešimtąjį jubiliejų. Jūsų paskatinimo ir paramos dėka organizacijaįgyvendino daugybę svarbių veiklų siekiant pagerinti LGBT žmogaus teisių situaciją Lietuvoje.

Šiais metais LGL įgyvendino nemažai sėkmingų projektų. Aktyviai teikėme emocinę paramą LGBT vaikams ir jaunuoliams ir raginome nepamiršti jų poreikių. Tarptautinėje konferencijoje aptarėme LGBT moksleivių padėtį Lietuvoje ir pristatėme Lietuvos moksleivių apklausos duomenis ir tyrimo ataskaitą. Kartu su LGL emocinės paramos platformos savanoriais ir „Beigelių krautuvėlės“ atstovais rengėme susitikimus su mokyklų bendruomenėmis bei organizavome mokymus specialistams. Stiprinome gebėjimus ir kompetencijas ir parengėme gaires su vaikais dirbantiems specialistams.

Prisidėjome prie LGBT asmenų galimybių tobulinti reikalingus įgūdžius siekiant įsidarbinti. Sėkmingai organizavome nemokamus kursus IT srityje ir surengėme pirmąją LGBTI įtraukties darbe konferenciją.

Vykdėme LGBT žmogaus teisių advokaciją nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Surengėme tarpinstitucinę diskusiją dėl nacionalinio LGBTIQ teisių plano poreikių, pateikėme pastabas Europos Komisijai dėl ES LGBTIQ strategijos įgyvendinimo, organizavome peticiją, kurią pasirašė 16360 žmonės ir protestą, kuriais siekta paraginti sprendimų priėmėjus panaikinti diskriminacinio pobūdžio Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatą. Dalyvavome aukšto lygio konferencijoje apie LGBTIQ lygybę Europos Sąjungoje Stokholme, praktinio mokymosi mobilumo programoje, „IDAHOT“ forume ir Šiaurės Europos šalių LGBT konferencijoje Reikjavike, „Baltic Pride 2023“ festivalyje Taline, ET Parlamentinės Asamblėjos klausymuose, diskusijoje Europos Parlamente apie LGBTI teisės, „IGLYO“ metinėje konferencijoje Podgoricoje bei „ILGA-Europe“ metinėje konferencijoje Liublianoje.

Ypatingą dėmesį skyrėme neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos LGBT žmonių atžvilgiu prevencijai. Kartu su tarptautiniais partneriais atlikome tyrimą dėl pagalbos priemonių neapykantos nusikaltimų aukoms gerinimo ir parengėme mokymų specialistams medžiagą. Vykdėme nuolatinę socialinių tinklapių stebėseną dėl neapykantą seksualinės orientacijos pagrindu kurstančių komentarų. Šiais metais socialiniams tinklapiams pranešėme apie 500 neapykantą prieš LGBT asmenis kurstančių komentarų.

2023 metus taip pat skyrėme pasiruošimui kitų metų birželio 5-8 dieną vyksiančiam „LT Pride“ 2024 festivaliui. Esame tikri, kad galimybė suburti bendruomenę svarbiausiam LGBT žmogaus teisių renginiui kiekvienais metais prisidės prie LGBT bendruomenės matomumo ir sąmoningumo apie svarbias LGBT žmogaus teisių problemas visuomenėje didinimo.