LGL Seimo nariams įteikė laiškus su ataskaita dėl ET rekomendacijos įgyvendinimo Lietuvoje

Lietuvos gėjų lyga (LGL) – nevyriausybinė nepelno siekianti organizacija, atstovaujanti lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT) Lietuvos Respublikos piliečių interesams, šiandien Seimo nariams įteikė laiškus su sveikinimais Lietuvos narystės Europos Taryboje dvidešimties metų sukakties proga.

Laiške taip pat atkreipiamas dėmesys, jog 2010 metų kovo 31 d. Europos Tarybos Ministrų Komitetas priėmė Rekomendaciją CM/Rec(2010)5, kurioje išdėstė kovos su diskriminacija lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT) asmenų atžvilgiu įgyvendinimo priemones. Šiai Rekomendacijai pritarė visos Europos Tarybos narės, taip pat ir Lietuva.

Kartu su laiškais Seimo nariams buvo įteiktas ir LGL išleistas leidinys, skirtas minėtos rekomendacijos įgyvendinimo stebėsenos dokumentinei ataskaitai Lietuvoje. Leidinyje pateikiama pagrindinių išvadų santrauka bei LGL išreikštos rekomendacijos.

Leidinio elektroninę versiją galite rasti čia.

Praėjusią savaitę Lietuvoje viešėjusio Europos Tarybos generalinio sekretoriaus Thorbjorno Jaglando teigimu, „[j]ei mažumos atakuojamos, politiniai lyderiai turėtų imtis atsakomybės ir paaiškinti, kaip tai pavojinga.“ Todėl LGL linki, jog, eidami Seimo nario pareigas bei priimdami Lietuvos piliečiams svarbius sprendimus, parlamentarai ir ateityje vadovautųsi ne tik Europos Tarybos dvasiai būdingais tolerancijos bei pliuralizmo principais, bet ir minėtos rekomendacijos nuostatomis. Asociacija tikisi, kad pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės Lietuvos Respublikoje bus sėkmingai užtikrinamos visiems asmenims be išimties, nepriklausomai nuo jų seksualinės orientacijos, ar lytinio tapatumo.