LGL pristato praktinį vadovą dirbantiems su nuo neapykantos nukentėjusiais LGBT* asmenimis

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL džiaugiasi galėdama pristatyti leidinį „Pagalba nukentėjusiems nuo homofobinių, bifobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų. Praktinis vadovas“. Šį leidinį parengė trijų nacionalinių ekspertų grupė, bendradarbiaudama tarptautinio Europos Komisijos ir JAV Valstybės departamento lėšomis finansuojamo projekto rėmuose. Pagrindinis impulsas, paskatinęs parengti šią policijos pareigūnams, prokurorams ir teismų administracijos darbuotojams skirtą mokomąją medžiagą, buvo susijęs su 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimta direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (toliau – „Aukų teisių direktyva“). Šis teisės aktas ne tik sukuria naujų įpareigojimų teisėsaugos sistemos pareigūnams, bet ir įvardija specifines priemones, kurių būtina imtis dirbant su nuo neapykantos nusikaltimų seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais nukentėjusiais asmenimis. Pagrindinis šių pokyčių tikslas – ne tik užtikrinti efektyvią prieš lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų (LGBT*) bendruomenės narius nukreiptų neapykantos nusikaltimų prevenciją, bet ir apsaugoti šiuos asmenis nuo papildomo traumavimo, bauginimo ir keršto rizikos baudžiamojo proceso metu.

Šis leidinys – tai bandymas susisteminti nacionalinių ekspertų ir LGBT* asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų patirtį kovos su neapykantos nusikaltimais srityje ir perduoti ją suinteresuotoms šalims paprasta bei suprantama forma. Leidinyje pateikta informacija skirta įvairiems ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo proceso veiksmus atliekantiems pareigūnams, kurie tiesiogiai susiduria su nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiais LGBT* asmenimis, būtent – būsimiems ir esamiems policijos pareigūnams, ikiteisminio tyrimo tyrėjams, prokurorams, teismų administracijos darbuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims. Šiame praktiniame vadove pateikiama informacija buvo remiamasi 2016 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais įgyvendinant 8 pilotinių kompetencijos kėlimo mokymų ciklą būsimiems ir esamiems policijos pareigūnams apie prieš LGBT* asmenis nukreiptus neapykantos nusikaltimus. Šie mokymai buvo įgyvendinti bendradarbiaujant su Lietuvos policijos mokykla ir Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.

Praktinis vadovas apie nukentėjusiems nuo homofobinių, bifobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų teikiamą pagalbą yra padalintas į dvi pagrindines dalis: (a) nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų patirčių ir poreikių analizę bei Aukų direktyvos nuostatų apžvalgą ir (b) prie nacionalinės teisės sistemos ypatybių adaptuotų įrankių rinkinį, kuriuo siekiama užtikrinti efektyvų direktyvoje įtvirtintų aukų teisių įgyvendinimą Lietuvoje. Pirmoji praktinio vadovo dalis, apimanti patirčių, poreikių ir direktyvos nuostatų apžvalgą bei analizę, skirta suteikti pagrindinių žinių apie nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusius LGBT* asmenis, t. y. apie specifinius jų poreikius ir iš Europos Sąjungos teisės kylantį įpareigojimą į šiuos poreikius atsižvelgti. Antroji leidinio dalis, būtent – įrankių rinkinys, turėtų praktiškai pagelbėti policijos pareigūnams, prokurorams ir teismų administracijos darbuotojams, užtikrinant Aukų teisių direktyvoje įtvirtintų apsaugos standartų įgyvendinimą dirbant su nuo neapykantos nukentėjusiais LGBT* asmenimis. Dėl šios priežasties įrankių rinkinys apima ne tik praktines gaires įvairių grandžių teisėsaugos sistemos pareigūnams (t. y. Įrankiai Nr. 1-5), bet ir pavyzdinę informacinę brošiūrą aukoms (t. y. Įrankis Nr. 6) ir LGBT* terminų žodynėlį (t. y. Įrankis Nr. 7). Išaugusi įvairių grandžių teisėsaugos pareigūnų kompetencija LGBT* asmenų specifinių poreikių atžvilgiu vienareikšmiškai prisidėtų prie padidėjusio LGBT* asmenų pasitikėjimo nacionaline teisėsaugos sistema, tokiu būdu paskatindama juos aktyviau pranešti apie nepageidaujamus homofobija, bifobija ir transfobija motyvuotus incidentus.

Galiausiai, reikia pabrėžti, kad nuomonių pliuralizmas ir pagarba įvairioms visuomenėje egzistuojančioms socialinėms grupėms yra laiko ir aktyvių pastangų reikalaujantis procesas. Šiuo praktiniu vadovu nėra siekiama keisti asmenines nuomones ar požiūrį į tam tikrus socialinius reiškinius. Kita vertus, būtina užtikrinti, kad subjektyvūs vertinimai netaptų ribojančiu veiksniu vykdant profesines kompetencijas, t. y. užtikrinant galimybę visiems Lietuvos Respublikos gyventojams be išimties siekti teisingumo ir savo šalyje jaustis saugiai. Tikimės, kad šis leidinys prisidės prie išaugusių būsimų ir esamų policijos pareigūnų, ikiteisminio tyrimo tyrėjų, prokurorų, teismų administracijos darbuotojų, paramos aukoms tarnybų specialistų ir kitų suinteresuotų šalių kompetencijų dirbant su nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiais LGBT* asmenimis. Tik užtikrinę vieni kitų atžvilgiu pagarbų elgesį galėsime parengti efektyvų atsaką prieš į asmens tapatybės esmę nukreiptus neapykantos nusikaltimus ir tokiu būdu prisidėti prie tolerancija ir tarpusavio supratimu grindžiamos visuomenės brandos.

„Pagalba nukentėjusiems nuo homofobinių, bifobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų. Praktinis vadovas“, 2016