LGL pristato LGBT jaunimo gerovės centro Lietuvoje steigimo studiją

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL su džiaugsmu pristato leidinį „LGBT jaunimo gerovės centras Lietuvoje – poreikių ir steigimo galimybių vertinimo studija“. Poreikių ir galimybių studija parengta įgyvendinant projektą „Efektyvaus atsako neapykantos nusikaltimams seksualinės orientacijos pagrindu plėtojimas“, kurį šiuo metu su JAV ambasados parama vykdo asociacija LGL.

Vienas iš šios studijos tikslų – apjungti jau egzistuojančias pastangas advokacijos srityje, savanorystės vystymo patirtis ir pagalbos LGBT jaunimui veiklas bei suformuluoti LGBT jaunimo gerovės centro koncepciją.

Pastebima, jog per pastaruosius dešimtmečius LGBT jaunimas tampa vis atviresnis šeimoje, mokykloje, visuomenėje. Jaunuoliai vis anksčiau nusprendžia atskleisti savo seksualinę orientaciją ir (ar) lytinę tapatybę. Tai yra svarbus postūmis, rodantis, kad visuomenė keičiasi, tampa atviresne „kitokiam“, jaunuoliams vis labiau tampa prieinama ir pozityvi informacija apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę. Vis dėlto toks atsiskleidimas taip pat gali turėti ir neigiamų pasekmių. LGBT žmonės dažniau susiduria su patyčiomis, diskriminacija, smurtu, o šios neigiamos patirtys veikia jauno žmogaus psichinę ir fizinę sveikatą, tapatumo raidą. Deja, tenka konstatuoti, jog egzistuojanti švietimo sistema negali tinkamai užtikrinti LGBT jaunuolio teisių ir sudaryti tinkamų sąlygų pozityviai jaunuolio raidai. Todėl itin svarbu sukurti tokią erdvę, kurioje LGBT jaunuoliai galėtų įgyti juos įgalinančios patirties ir pasijusti saugiai, – LGBT jaunimo gerovės centrą, kuris teiktų paslaugas, pritaikytas bei orientuotas į LGBT paauglių poreikius.

Leidinyje pristatomi:

  • Iššūkiai su kuriais LGBT jaunuoliai susiduria šeimoje, mokykloje, visuomenėje;
  • LGBT jaunimo poreikiai;
  • JAV ir Europoje veikiančių organizacijų, jaunimo centrų patirties ir gerosios praktikos, teikiant pagalbą LGBT jaunimui, analizė;
  • Atsižvelgiant į LGBT jaunimo unikalius poreikius, dabartinę Lietuvos situaciją, užsienio šalių gerąją patirtį, siūlomos rekomendacijos LGBT jaunimo gerovės centro veiklai.

Studijoje aptariami emociniai ir socialiniai sunkumai, su kuriais susiduria LGBT jaunuoliai. Siūlomi būdai, kaip padėti susidoroti su vidiniais ir išoriniais stresoriais, kokią ir kaip teikti emocinę pagalbą, kaip vystyti bendruomeniškumo ir pasitikėjimo savimi jausmą. Taip pat pateikiamos rekomendacijos centro advokacijos veikloms – mokytojų švietimui siekiant atpažinti prieš LGBT jaunuolius nukreiptas patyčias, sveikatos apsaugos specialistų įgūdžių darbui su LGBT bendruomene stiprinimui ir kt.

„LGBT jaunimo gerovės centras Lietuvoje – poreikių ir steigimo galimybių vertinimo studija“, 2016