LGL pristato 2017 metų veiklos ataskaitą

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL su nekantrumu pristato 2017 metų veiklos ataskaitą. Veiklos skaidrumas ir nepriklausomybė nuo bet kokių politinių ar finansinių interesų – vienas pagrindinių organizacijos prioritetų, siekiant efektyvios LGBT bendruomenės įtraukties ir socialinės integracijos Lietuvoje.

2017 metų LGL veiklos ataskaitoje išsamiai pristatomos 2017 metais organizacijos vykdytos veiklos, įgyvendinti projektai, išleisti leidiniai bei priemonės strateginiams tikslams pasiekti. Taip pat pristatoma LGBT žmogaus teisių Lietuvoje apžvalga, organizacijos darbuotojų, bendruomeninės Valdybos, narių ir savanorių nuveikti darbai. Leidinyje taip pat pateikiama detali 2017 metų finansinė ataskaita.

Daugiau aktualios informacijos apie LGL veiklas bei LGBT* bendruomenės aktualijas visada galite rasti kasdien atnaujinamoje svetainėje www.lgl.lt bei LGL „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/lgl.lt.

2017 metų LGL veiklos ataskaita, 2018