LGL pristato 2015 metų veiklos ataskaitą

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL su nekantrumu pristato 2015 metų veiklos ataskaitą. Veiklos skaidrumas ir nepriklausomybė nuo bet kokių politinių ar finansinių interesų – vienas pagrindinių organizacijos prioritetų, siekiant efektyvios LGBT* bendruomenės įtraukties ir socialinės integracijos Lietuvoje.

2015 metų LGL veiklos ataskaitoje išsamiai pristatomos 2015 metais organizacijos vykdytos veiklos, įgyvendinti projektai, išleisti leidiniai bei priemonės strateginiams tikslams pasiekti. Taip pat pristatomas įsimintiniausių 2015 metų LGL veiklų dešimtukas, organizacijos darbuotojų, bendruomeninės Valdybos, narių ir savanorių nuveikti darbai. Leidinyje taip pat pateikiama detali 2015 metų finansinė ataskaita.

Daugiau aktualios informacijos apie LGL veiklas bei LGBT* bendruomenės aktualijas visada galite rasti kasdien atnaujinamoje svetainėje www.lgl.lt bei LGL „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/lgl.lt.

Asociacijos LGL 2015 metų veiklos ataskaitą galite rasti adresu: http://www.lgl.lt/lgl/veikla/ataskaitos.

Ataskaita bus oficialiai pristatyta 2016 m. rugsėjo 24 d. įvyksiančiame visuotiniame asociacijos LGL narių susitikime. LGBT* bendruomenės nariai asociacijos veiklos ataskaitą su asociacijos LGL valdybos nariais, darbuotojais bei savanoriais galės aptartį tą pačią dieną bare „Paviljonas“ organizuojamo „Baltic Pride Déjà vu“ vakarėlio metu.

Asociacija LGL taip pat norėtų pasinaudoti proga ir padėkoti savo Valdybos nariams, darbuotojams bei savanoriams. Be šių žmonių užsidegimo, atsidavimo bei ryžto asociacija LGL nebūtų tokia, kokia ji yra šiandien – veržli, dinamiška, besimokanti iš savo klaidų ir drąsiai žengianti pirmyn. Ypatingą stimulą mūsų darbui suteikia ir mūsų  draugai bei rėmėjai – aistringai palaikančiųjų žmogaus teises Lietuvoje kasmet vis daugėja. Dėkojame visiems vienokia ar kitokia apimtimi prisidėjusiems prie asociacijos veiklos 2015 metais!