LGL mokymuose būsimiems policininkams – atsakas homofobiniams neapykantos nusikaltimams

Š. m. rugsėjo 19 ir 20 dienomis Nacionalinės LGBT* teisių organizacija LGL kartu su  nacionalinės ekspertų grupės nariais surengė tikslinius mokymus apie neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis Lietuvos policijos mokykloje studijuojantiems kursantams.

Mokymų tikslas – padėti keisti išankstines nuostatas apie LGBT* bendruomenę, didinti teisėsaugos institucijų atstovų kompetenciją dirbant su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, mažinti antrinės viktimizacijos riziką. Mokymai taip pat prisideda prie 2012 m. priimtos Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/29/ES, dar kitaip vadinamos aukų teisių apsaugos Direktyvos, įgyvendinimo. Direktyvoje numatoma  būtinybė didinti  pareigūnų, turinčių kontaktą su aukomis, informuotumą apie aukų poreikius ir taip sudaryti galimybės jiems su aukomis elgtis nešališkai, pagarbiai ir profesionaliai.

Tokie mokymai, skirti teisėsaugos institucijų atstovams, kuriuose išskirtinai kalbama apie nuo homofobinių ir transfobinių nusikaltimų nukentėjusių asmenų teisių apsaugą, Lietuvoje organizuoti pirmą kartą. Džiaugiamės, kad paskaitose dalyvavo visas Lietuvos policijos mokykloje studijuojančių kursantų. Taip pat šį rudenį numatyta surengti ciklą mokymų policijos pareigūnams.

„Stabdyk neapykantą“ kampanijos metu atliktos apklausos rezultatų analizė parodė, kad nemaža LGBT* bendruomenės narių, nukentėjusių nuo homofobinių, bifobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų, dalis vengia kreiptis į policiją baimindamiesi nepagarbaus ar diskriminacinio požiūrio, vyrauja įsitikinimas, kad policija nesiims priemonių kaltininkams surasti ar nubausti. Apklausos metu taip pat paaiškėjo, kad tiriant neapykantos nusikaltimus policijos pareigūnams dažnai trūko specifinių žinių ir įgūdžių įvertinant aukos seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės svarbą nusikaltimo aplinkybėms ir pačios veikos kvalifikavimui. Profesionalus ir nediskriminuojantis policijos darbas, pagarbus bendravimas su nukentėjusiais, prisideda prie pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis augimo, kas, savo ruožtu, dažnai pasireiškia išaugusių homofobinių ar transfobinių incidentų pranešimų policijai skaičiumi.

Labai džiaugiamės skaitydami štai tokius kursantų, dalyvavusių mokymuose, atsiliepimus: „Atstovas iš LGL truputį pakeitė išankstinį nusistatymą prieš tos pačios lyties  žmonių santykius“, „[…] visi piliečiai turi turėti lygias teises, kad ir kokios jų pažiūros ar orientacijos.“

Mokymai rengiami šiuo metu vykdomų projektų „Nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų poreikių pritaikymas – teisėsaugos institucijų kompetencijų kėlimas“ ir „Efektyvaus atsako neapykantos nusikaltimams seksualinės orientacijos pagrindu plėtojimas“ rėmuose. Projektai remiami Europos Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės departamento lėšomis.