LGL kviečia į protestą prieš LGBT turinio cenzūrą

Atėjo laikas įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą. Susitikime proteste ir paraginkime sprendimų priėmėjus panaikinti diskriminacinio pobūdžio Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatą, kuria remiantis ne kartą buvo apribota su LGBT bendruomene susijusi informacija.

Nebegalime pasyviai stebėti, kaip cenzūruojamos mūsų tapatybės, o moksleiviams remiantis šio įstatymo nuostata nepateikiama jokios su jų lytiškumu susijusios informacijos. Naujausios LGL atliktos LGBT moksleivių apklausos duomenys rodo, kad LGBT moksleivių saugumo pojūtis Lietuvos mokyklose nuo 2017 metų reikšmingai mažėja.

Palaikykime Teisingumo ministerijos pastangas panaikinti diskriminacinio pobūdžio Nepilnamečių apsaugos įstatymo nuostatą, paraginkime Vyriausybę ir Seimo narius balsuoti už šią iniciatyvą ir išspręsti šią įsisenėjusią, žalą LGBT bendruomenei ir Lietuvos tarptautiniam įvaizdžiui darančią problemą.

Susitikime rugsėjo 28 d. 12:00 val. prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos laiptų!

Už šio protesto turinį visapusiškai atsako jo autorius. Protesto turinys nebūtinai sutampa su oficialia Europos Sąjungos pozicija.
Projektą remia: