LGL jungiasi prie ES pastangų, kovojant su neapykantos kalba internete

2018 m. kovo 12 d. Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL atstovas Tomas Vytautas Raskevičius dalyvavo Europos Komisijos Kovos su neapykantos kalba internete grupės susitikime Briuselyje (Belgijos Karalystė). Susitikimo metu buvo aptartos valstybių narių vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų ir IT kompanijų bendros pastangos kovojant su neapykantos kalbos reiškiniu internetinėje erdvėje. Lietuvos Respublikos Vyriausybei susitikimo metu atstovavo  Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovai.

2017 metų lapkričio-gruodžio mėnesiais vykęs trečiasis Europos Komisijos elgesio kodekso, skirto kovoti prieš neapykantos kalbą internete, stebėsenos procesas atskleidė, kad socialiniai tinklai Europoje pašalina iki 70 %  neapykantos kalbos atveju, apie kuriuos praneša nevyriausybinės organizacijos ir valstybės institucijos. Trečiojo stebėsenos proceso metu, Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL socialiniams tinklams „FaceBook“ ir „YouTube“ pranešė apie 105 homofobinės ir transfobinės neapykantos klabos atvejus internete. 99 % atvejų neapykantos komentarai buvo pašalinti. Tai antras geriausias rezultatas Europos Sąjungoje po Vokietijos.

Draft factsheet-hatespeech_3rd monitoring1-page-001Tomas Vytautas Raskevičius, Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL Žmogaus teisių politikos koordinatorius, teigė, jog didelis pašalintų komentarų iš Lietuvos skaičius iškalbingai bylojai apie neapykantos kalbos paplitimo mastą mūsų šalyje. „Asociacija LGL socialinius tinklus informuoja tik apie tuos neapykantos kalbos atvejus, kuriais yra skatinama tiesiogiai smurtauti arba fiziškai susidoroti su LGBT* bendruomenės nariais. Džiaugiamės, kad IT kampanijos atpažįsta ir šalina tokio pobūdžio komentarus. Kita vertus, tai, kad tokie komentarai internetinėje erdvėje yra aptinkami itin dažnai, vaizdžiai iliustruoja mūsų visuomenėje paplitusias homofobines ir transfobines nuotaikas,“ – apgailestavo nevyriausybinės organizacijos atstovas.

Siekdamos kovoti su neapykantos kalbos paplitimu internetinėje erdvėje, 2016 metų gegužės mėnesį Europos Komisija ir keturios IT kompanijos („FaceBook“, „Microsoft“, „Twitter“ ir „YouTube“) pasirašė „Elgesio kodeksą prieš neteisėtą neapykantos kalbą internetinėje erdvėje“.

Asociacija LGL primena, jog 2017 m. birželio mėnesį Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) informavo Lietuvos Respublikos Vyriausybę, jog nagrinės Pijaus Beizaro ir Mangirdo Levicko skundą dėl teisėsaugos institucijų neveikimo tiriant homofobinės neapykantos kalbos atvejus internetinėje erdvėje. Pareiškėjai, atstovaujami asociacijos LGL, teigia, jog prokuratūra ir nacionaliniai teismai neteisėtai nepradėjo ikiteisminio tyrimo dėl socialiniame tinkle „Facebook“ publikuotų prieš pareiškėjus nukreiptų homofobinių neapykantos komentarų, tokiu būdu pažeisdami Europos Žmogaus Teisių Konvencijos nuostatas dėl teisės į privataus gyvenimo gerbimą, teisės į efektyvias teisinės gynybos priemones ir teisės nebūti diskriminuojamiems dėl seksualinės orientacijos. Asociacijos LGL teigimu, šis Strasbūro teismo sprendimas padės spręsti Lietuvoje egzistuojančią sisteminio pobūdžio problemą dėl neefektyvaus valstybės institucijų atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbos atvejus, nukreiptus prieš LGBT* asmenis.