LGL atstovas dalyvauja Lygių teisių koalicijos konferencijoje Kanadoje

Lygių teisių koalicijos šalių narių atstovai ir ministrai susitiko tarptautinėje konferencijoje Vankuveryje (Kanada). Konferencijos, kuri vyko 2018 m. rugpjūčio 5-7 dienomis, metu dalyviai išreiškė ryžtą kartu sukurti pasaulį, kuriame niekas nėra pamirštas dėl savo seksualinės orientacijos, lyties tapatybės ar išraiškos ir lyties požymių.

Konferencijoje nacionalinę LGBT* teisių organizaciją LGL atstovavo vadovas Vladimiras Simonko. Koalicija buvo įkurta 2016 m. liepos mėnesį Montevidėjuje (Urugvajus). Lietuva tapo koalicijos nare 2017 m. birželį.

Šalys narės susitarė dėl šių įsipareigojimų:

 • Rekomenduoti stiprinti LGBT* asmenų teises, naudojantis diplomatiniais kanalais;
 • Konsultuotis su LBGT* bendruomenės organizacijomis dėl darnaus vystymosi
  strategijos ir tikslų;
 • Didinti pagalbos, skirtos LGBT* asmenims, bendruomenėms ir organizacijoms kokybę
  ginant ir skatinant žmogaus teises ir jų įtraukimą į plėtros strategiją;
 • Stebėti vyriausybių ir įstatymų leidėjų veiklą skatinant baudžiamosios atsakomybės už
  tos pačios lyties asmenų santykius ir translytę lytinę tapatybę panaikinimo ir kuriant
  apsaugos nuo diskriminacijos priemones.
 • Toliau kurti LGBT* žmones palaikančius įstatymus sudarant sąlygas, kurios atitiktų
  tarptautinę teisę ir žmogaus teisių standartus bei skatintų LGBT* bendruomenės
  integraciją į visuomenę.

Koalicija per artimiausius dvejus metus pasižadėjo susitikti periodiškai, kad ir toliau galėtų vykdyti savo įsipareigojimus. Lietuvos ir kitų šalių atstovai šią deklaraciją pasirašė 2018 m. rugpjūčio 7 d.

Canada2Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL vadovo Vladimiro Simonko vizitą Kanadoje rėmė Kanados vyriausybė ir Kanados ambasados biuras Vilniuje.