LGBT* teisių aktyvistų balsai – ar Europa juos girdi?

Žvilgtelėkite į kalendorių: 2015 metai. Pagrindinių žmogaus teisių, ypatingai teisės rengti taikius susirinkimus pažeidimai ar saviraiškos laisvės apribojimai Europos Sąjungos valstybėse. Veikiausiai – neįmanoma? Deja, tai – ne spausdinimo klaida. LGBT* asmenų teisių aktyvistai ir nevyriausybinės žmogaus teisių organizacijos Europos Sąjungos šalyse susiduria su vis daugiau apribojimų ir iššūkių.

Š. m. birželio 23-24 dienomis žmogaus teisių aktyvistai iš Vengrijos, Lietuvos, Rumunijos ir Bulgarijos susirinko Briuselyje, kur susitiko su Europos Komisijos bei Europos Parlamento atstovais ir politikais. LGBT* asmenų teisių aktyvistai, tarp jų ir nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko, Europos politikos formuotojus informavo apie realią LGBT* asmenų situaciją jų šalyse. LGBT* teisių organizacijų atstovai Briuselyje viliasi Europos institucijų paramos bei politinės lyderystės siekiant įtvirtinti LGBT* asmenų teises.

Besitraukianti veiklos erdvė

LGBT* asmenys Lietuvoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje susiduria su teisinės apsaugos trūkumu ir visuomenės priešiškumu. Tuo tarpu jų interesus atstovaujančios organizacijos šiose šalyse yra paveiktos „besitraukiančios veiklos erdvės“ fenomeno, kuris neigiamai veikia daugelio žmogaus teisių srityje dirbančių organizacijų veiklą. Paprasčiau tariant, terminas „besitraukianti erdvė“ vartojamas apibūdinant procesą, kai apribojamos pilietinės visuomenės organizacijų ar nepriklausomų žurnalistų veiklos sritys.

Štai Vengrijos vyriausybė reglamentavo administracinius nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų apribojimus. Vyriausybės audito tarnyba atlieka tyrimus, kurių metu analizuoja LGBT* teisių organizacijų veiklą. Organizacijoms, dėl kurių veiklos buvo inicijuoti tyrimai, informacija apie tyrimo rezultatus ir išvadas nesuteikiama.

2013 metais Lietuvoje įsigaliojo LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas. Nors nevyriausybinės organizacijos šio įstatymo nuostatose nėra minimos, pozityvios informacijos apie LGBT* asmenis apribojimai tiesiogiai veikia LGBT* asmenų teisių srityje dirbančias organizacijas Lietuvoje. 2013 ir 2014 metais remiantis šio įstatymo nuostatomis, buvo apribota nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL sukurtų socialinių vaizdo klipų transliacija. 2014 metų spalio mėnesį asociacija LGL dėl ES sutartyje, ES pagrindinių teisių chartijoje bei Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje įtvirtintos teisės į žodžio ir saviraiškos laisvę pažeidimų kreipėsi į Europos Komisiją.

Kitose Europos šalyse buvo apribotas arba nutrauktas kai kurių nevyriausybinių organizacijų finansavimas. Neretai suvaržomas ir šių organizacijų dalyvavimas priimant politinius sprendimus, o jų atstovai – persekiojami ir bauginami. Neseniai Rumunijoje aršiai nusiteikę opozicijos atstovai įsiveržė į LGBT* tematikos filmo peržiūrą, o teisėsaugos pareigūnai nesiėmė jokių veiksmų, kad apsaugotų renginio dalyvius. Organizuodami LGBT* bendruomenės renginius LGBT* teisių aktyvistai Bulgarijoje taip pat susiduria su specifinėmis kliūtimis. Vis dėlto, „besitraukiančios erdvės“ fenomenas apriboja ne vien LGBT* asmenų teises atstovaujančių organizacijų veiklą, bet ir neigiamai veikia pilietinę visuomenę ir demokratiją Europos Sąjungos valstybėse.

Europos lygybės šventinė ceremonija

Į Briuselį iš visos Europos atvykę žmogaus teisių aktyvistai puikiai žino, ką reiškia siekti LGBT* asmenų teisių įtvirtinimo dirbant priešiškoje aplinkoje. Štai kodėl nepaprastai svarbu, jog LGBT* teisių organizacijų atstovai turėtų galimybę susitikti su Europos Sąjungos politikos formuotojais. Žmogaus teisių aktyvistų, kurie supranta tikrąjį besitraukiančios nevyriausybinių organizacijų veiklos erdvės poveikį šalies piliečiams, balsus privalo išgirsti visos atsakingos Europos institucijos.

Žmogaus teisių pažeidimai Europoje vyksta ir Europos Sąjungoje, ir už jos ribų. Europos Sąjunga privalo imtis priemonių, kad paskatintų valstybes nares gerbti ir užtikrinti LGBT* asmenų teises bei apsaugotų pamatines Europos Sąjungos vertybes: demokratiją, teisingumą ir žmogaus teises. Todėl Europai būtinas veiksmų planas LGBTI asmenų teisėms apsaugoti. Dėl šios priežasties š. m. birželio 24 dieną tarptautinė LGBTI teisių organizacija „ILGA-Europe“ Briuselyje rengė Europos lygybės šventinę ceremoniją, kurioje pagerbti žmogaus teisių srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų nuopelnai siekiant lygybės.

Tarptautinės LGBTI organizacijos „ILGA-Europe“ vadovė Evelyne Paradis