LGBT centre – svečiai iš JAV ambasados Vilniuje

Š. m. rugsėjo 8 dieną LGBT* centre lankėsi JAV ambasados Vilniuje atstovai: žmogaus teisių pareigūnas Ted Janis bei politikos ir ekonomikos specialistė Giedra Gurevičiūtė-Demereckienė.

Susitikimo metu nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius skaitė pranešimą apie LGBT* asmenų padėtį mūsų šalyje Europos Sąjungos kontekste bei pristatė pagrindines organizacijos vykdomas veiklas.

Savo ruožtu JAV ambasados Vilniuje atstovai pasidžiaugė š. m. birželio mėnesį vykusio „Baltic Pride“ 2016 festivalio sėkme ir augančiu Lietuvos visuomenės sąmoningumu LGBT* žmogaus teisių klausimais.

Susitikimo dalyviai išreiškė viltį, kad ateityje pamažu stiprės ir Lietuvos įstatymų leidėjų parama LGBT* žmogaus teisėms ir atitinkamai nebekils teisėkūros iniciatyvų, kuriomis siekiama apriboti šias teises.