Kova dėl vienalyčių santykių pripažinimo persikėlė į Italijos gatves

Š. m. sausio 23 dieną tūkstančiai taikių protestuotojų susirinko įvairių Italijos miestų aikštėse, kad aktyviai paragintų šalies įstatymų leidėjus įteisinti tos pačios lyties asmenų civilinę partnerystę. Šalies ministro pirmininko Matteo Renzi vadovaujamos vyriausybės pristatytas vienalytės partnerystės įstatymo projektas Italijos parlamente svarstyti pradėtas š. m. sausio 28 dieną.

Iki šiol Italija išlieka vienintele Vakarų Europos šalimi, kurioje tos pačios lyties asmenų santykiai nepripažįstami jokia teisine forma. Būtinybė pripažinti tos pačios lyties asmenų santykius šalyje itin išryškėjo po to, kai 2015 metų liepos mėnesį Europos Žmogaus Teisių Teismas išaiškino, kad nesuteikdama galimybės vienalytei porai įteisinti savo santykių, Italija pažeidė savo piliečių teises.

Š. m. sausio 28 dieną Italijos Senatas pradėjo svarstyti tos pačios lyties civilinės partnerystės įstatymo projektą. Nepaisant pasipriešinimo šioje gilias katalikiškas tradicijas turinčioje šalyje tikimasi, jog Italijos įstatymų leidėjai išreikš paramą vienalyčių porų santykius pripažįstančiam įstatymo projektui.

Italijos miestų gatvėse susirinkusių santuokos lygybės šalininkų teigimu, tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės įteisinimas yra „mažiausia, ką valstybė gali padaryti siekiant apsaugoti savo piliečių teises“. Taikių demonstrantų minia praeivius sutiko nešdami plakatus su užrašu „Atsibusk, Italija. Būkime civilizuoti“.