Kolumbijoje oficialiai įteisinta santuokos lygybė

Š. m. balandžio 28 dieną Kolumbija tapo ketvirta Lotynų Amerikos šalimi, kurioje yra įteisintos vienalytės santuokos, kai anksčiau dieną šios katalikiškos šalies Konstitucinis teismas suteikė joms galutinį pritarimą.

„Teisėjai balsų dauguma patvirtino, kad santuoka tarp tos pačios lyties asmenų nepažeidžia konstitucinės tvarkos“, – teismui pareiškė posėdžiui pirmininkavusi teisėja Maria Victoria Calle. „Esamas santuokos institucijos apibrėžimas civilinėje teisėje turi būti taikomas jiems taip pat, kaip ir skirtingų lyčių poroms“, – pažymėjo ji.

Nors pagal ankstesnius sprendimus vienalytės poros galėjo įteisinti savo sąjungas pas notarus ir teisėjus, vienalytės santuokos ir toliau buvo teisinė pilkoji zona, dėl kurios buvo teikiamos apeliacijos.

Daug pareigūnų atsisakydavo registruoti tokias santuokas, nes kongresas nepriėmė įstatymo dėl lygių santuokos teisių, tuo provokuodamas LGBT* žmogaus teisių gynėjų protestus.

Balandžio 7 dieną Konstitucinis teismas atmetė peticiją prieš lygias santuokos teises heteroseksualioms ir vienalytėms poroms.

Tai sudarė sąlygas balandžio 28 dienos sprendimui, kuriuo galutinai nustatoma, kad Konstitucija užtikrina tokią lygybę, suteikdama vienalytėms poroms teisinę teisę tuoktis.

Sprendimas per mėnesį bus įformintas kaip neatšaukiama konstitucinė nutartis ir teisiškai įsigalios.

Šeši iš devynių teismo teisėjų pritarė sprendimui, kad „visi žmonės yra laisvi savarankiškai pasirinkti pradėti šeimą pagal savo seksualinę orientaciją, … sulaukdami vienodo elgesio pagal konstituciją ir teisę“. Valstybės teisėjai, notarai ir klerkai „privalo užtikrinti, kad piliečių pagrindinių teisių būtų laikomasi ir kad su jais visais būtų elgiamasi vienodai“, nusprendė teismas.

Maždaug 70 sąjungų, anksčiau užregistruotų tik kaip civilinės partnerystės, dabar automatiškai virs vispusiškomis santuokomis, žurnalistams sakė teisėjas Alberto Rojasas (Albertas Rochasas).

Anksčiau vienalytes santuokas jau įteisino Argentina, Brazilija ir Urugvajus.