Kartu prieš patyčias: LGL emocinės paramos platformos savanoriai vykdė sąmoningumo didinimo projektą

2021 m. balandžio – lapkričio mėnesiais jaunieji Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL emocinės paramos platformos savanoriai vykdė Europos Tarybos per Europos Jaunimo Fondą finansuojamą projektą „Kartu prieš patyčias: paramos tinklo prieš homofobines patyčias mokyklose kūrimas“.

Projekto tikslas – didinti informuotumą apie homofobinių patyčių problemą mokyklų bendruomenėse ir emocinės paramos platformą LGBT moksleiviams. Projektas taip pat skatino aktyvų jaunimo dalyvavimą ir darbą su jaunimu (jaunimo parama jaunimui, savanoriškos veiklos ir jaunimo paramos jaunimui skatinimas) ir galimybes naudotis teisėmis (teisė į švietimą be diskriminacijos).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu projekto komanda surengė 4 gebėjimų ugdymo seminarus mokytojams (20 dalyvių – mokyklos profesionalų vienose dirbtuvėse) Vilniaus, Kauno, Kėdainių ir Radviliškio mokyklose. Šių seminarų metu dalyviai buvo išsamiai informuoti apie homofobinių patyčių problemą ir tai, kaip tinkamai suteikti paramą patyčias patyrusiems moksleiviams.

Projekto komanda taip pat surengė 4 seminarus moksleivių tėvams (po 10 dalyvių vienose dirbtuvėse). Šių seminarų metu emocinės paramos platformos savanoriai informavo dalyvius apie homofobinių patyčių problemos mastą Lietuvos mokyklose, pasidalino pavyzdžiais ir paaiškino, kaip tėvai galėtų palaikyti savo vaikus, patiriančius tokią patyčių formą.

Įgyvendinant projektą taip pat buvo suorganizuotos 8 informacinės dienos, kurių metu buvo siekiama tikslines grupes (mokinius, tėvus ir mokytojus) geriau informuoti apie esamą emocinės paramos platformą. Informacinių dienų metu dalyviai buvo informuojami apie homofobinių patyčių problemą ir tai, ką jie gali padaryti, kad paremtų LGBT moksleivius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat buvo parengta 1000 lankstinukų ir 100 plakatų. Plakatai buvo pristatyti projekte dalyvavusioms Lietuvos mokykloms, siekiant informuoti mokinius ir mokytojus apie emocinės paramos platformą. Taip pat buvo sukurtas ir socialiniuose tinkluose paskelbtas 1 trumpas vaizdo įrašas, kurio tikslas – informuoti apie platformą. Galiausiai projekto komanda susitiko komandos formavimo sesijoje, kuri vyko Molėtuose.

Lankstinukas apie LGL emocinės paramos platformą, 2021

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lithuanian Gay League (@lgl.lt)

View this post on Instagram

A post shared by Lithuanian Gay League (@lgl.lt)

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lithuanian Gay League (@lgl.lt)

View this post on Instagram

A post shared by Lithuanian Gay League (@lgl.lt)

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lithuanian Gay League (@lgl.lt)

View this post on Instagram

A post shared by Lithuanian Gay League (@lgl.lt)

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lithuanian Gay League (@lgl.lt)

diversity-and-childhood-03Projektą „Kartu prieš patyčias: paramos tinklo prieš homofobines patyčias mokyklose kūrimas“ finansavo Europos Taryba per Europos Jaunimo Fondą.