Jungtinės Tautos ragina užtikrinti LGBTI asmenų seksualinės ir reprodukcinės sveikatos teises

Š. m. kovo 4 dieną Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas paskelbė bendruosius komentarus dėl teisių į seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, kuriame paminėti ir specifiniai LGBTI teisių klausimai. Dokumente pateikiami argumentai, pagrindžiantys LGBTI asmenų teisę į seksualinę ir reprodukcinę sveikatą.

JT Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas pabrėžia, kad:

  • Daugialypė diskriminacija, su kuria susiduria LGBTI asmenys, trukdo jiems visapusiškai naudotis teise į seksualinę ir reprodukcinę sveikatą;
  • Teisė į seksualinę ir reprodukcinę sveikatą reiškia: laisvę (teisę priimti sprendimus be prievartos, diskriminacijos ir smurto) ir galimybes (paslaugų ir informacijos prieinamumą);
  • Seksualinė sveikata (su seksualumu susijusi gerovė) turi būti atsiejama nuo reprodukcinės sveikatos (reprodukcijos galimybių ir laisvės priimti sprendimus);
  • Seksualinė reprodukcinė sveikata ir teisės yra priklausomos nuo kitų teisių, pavyzdžiui, nuo teisės į švietimą, teisės į lytinį švietimą, teisės nebūti diskriminuojamiems seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės pagrindais;
  • LGBTI asmenų teisės privalo būti gerbiamos, baudžiamosios atsakomybės už tos pačios lyties asmenų taikymas, homoseksualumo patologizavimas bei „gydymas“ yra laikomi pagrindinių žmogaus teisių pažeidimais;
  • LGBTI asmenys dažniau susiduria su daugialype diskriminacija.