Japonijos švietimo ministerija įpareigojo mokyklas teikti paramą LGBT* moksleiviams

Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerija išleido oficialias rekomendacijas, kuriomis švietimo įstaigos įpareigojamos teikti visapusišką paramą LGBT* moksleiviams ir atsižvelgti į specifinius jų poreikius.

Japonijos mokyklose LGBT* moksleiviai neretai patiria patyčias ir priekabiavimą. Todėl ekspertai rekomendavo švietimo institucijoms ir mokykloms pateikti veiksmingą atsaką homofobinėms ir transfobinėms patyčioms bei imtis paauglių savižudybių prevencijos priemonių.

Rekomendacijose pažymima, jog homofobinių patyčių aukos neretai pasižymi menka saviverte, slepia savo lytinę orientaciją, o tai kelia grėsmę moksleivių emocinei būklei ir sveikatai. Todėl mokytojai privalo atidžiai išklausyti dėl patyčių kenčiančius jaunuolius bei stengtis suprasti jų nerimą ir baimes.

Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerijos atstovų teigimu, į metinį švietimo žmogaus teisių klausimais planą bus įtrauktos šios specialiosios priemonės: mokymų mokyklos darbuotojams organizavimas, nevienašališko homofobinių patyčių incidentų tyrimo užtikrinimas bei tėvų įtraukimas į patyčių sprendimo procesą. Švietimo ministerijos pateiktose rekomendacijose taip pat pabrėžiama, jog kiekviena švietimo įstaiga turi sukurti, priimti ir įgyvendinti savo patyčių prevencijos priemonių planą.

Asociacija LGL primena, kad dėmesys moksleivių emocinei ir psichinei gerovei užtikrina mokyklos saugumą bei stiprina moksleivių akademinius pasiekimus. Tad labai svarbu, jog mokytojai pastebėtų patyčias ir atitinkamai į jas reaguotų. Homofobinės, bifobinės ir transfobinės patyčios paveikia ne tik tuos, iš kurių tyčiojamasi, bet ir visus, kurie yra patyčių aplinkoje: bendraklasius, mokytojus ir visą mokyklos bendruomenę.