Interseksualiems žmonėms Europoje stinga pripažinimo

Europos Tarybos Žmogaus Teisių Komisaras Nils Muižnieks taikliai apibrėžia, kodėl interseksualių žmonių teisės turėtų būti įtrauktos į nacionalinių valdžios institucijų darbotvarkę.

Interseksualūs žmonės susiduria su barjerais, ribojančiais jų teisę naudotis žmogaus teisėmis, nes gimę negali būti įvardyti berniukais ar mergaitėmis. Interseksualių kūdikių tėvai dažnai klaidingai informuojami, o medicinos profesionalai gali paskubėti siūlydami „korekcinę“ operaciją ir gydymą, skirtą „normalizuoti“ jų vaiko lytį. Toks gydymas gali nulemti nebepataisomą lyties priskirimą ir sterilizaciją, atliktą be išsamiai informuotų tėvų ir, svarbiausia, interseksualaus žmogaus sutikimo.

Ankstyvos „normalizacijos“ procedūros negerbia interseksualių asmenų teisių į savistabą ir psichinę bei fizinę vienovę. Kai operacijos neturi medicininių priežasčių, jos turi būti atliekamos tik interseksualiems asmenims sulaukus amžiaus, kai jie patys gali priimti sprendimą. Adekvati palaikymo grupių ir specialistų konsultacija interseksualiems vaikams ir jų šeimoms yra būtina.

Dar viena kliūtis, kurią interseksualių žmonių šeimoms tenka apeiti – teisinis gimimo liudijimo ir kitų lytį apibrėžiančių dokumentų pripažinimas. Apmaudu, tačiau aiškiai neapibrėžtos lyties žmogus gali įkristi į neatpažinto asmeninio statuso be oficialios dokumentacijos prarają. Interseksualiems individams nuo pat gimimo turi būti suteikti visi teisinio pripažinimo dokumentai. Be to, vėlesnių sprendimų dėl lyties klasifikacijos įteisinimo procedūra privalo būti supaprastinta.

Reikia skleisti daugiau informacijos apie interseksualių žmonių vyresniame amžiuje patiriamą diskriminaciją. Lygių galimybių įstatymų garantuojama apsauga turi būti išplėsta taip, kad apimtų ir interseksualių asmenų statusą. Be to, valdžios institucijos turėtų peržiūrėti įstatymus ir medicinos praktikas, kad įvardintų interseksualių žmonių apsaugos spragas, ir imtis priemonių, kad šias problemas išspręstų. Teisė naudotis žmogaus teisėmis negali priklausyti nuo asmens lyties.

Susijęs vaizdo siužetas:

Šaltinis: ILGA-EUROPE leidinys „Destination EQUALITY 2014“.