ILGA – Europe metinė konferencija Zagrebe, 2013 spalio 24 – 26 d.

Kryžkelėje tarp teisinės pažangos ir augančio visuomenės priešiškumo: Europos LGBTI judėjimas rengia savo didžiausią metinę konferenciją Zagrebe.

2013 m spalio 24 – 26d. Zagrebe (Kroatija) vyksta 17-oji ILGA-Europe metinė konferencija – didžiausias renginys LGBTI politinėje darbotvarkėje, pritrauksiantis 290 dalyvius iš 40 skirtingų Europos šalių.

Pagrindinė konferencijos tema – šeimos teisė ir su ja susiję klausimai. Siekiant išsamiai aptarti šią temą, bus skaitomi pranešimai, surengta per 30 neformalių mokymo sesijų ir kitų renginių.

Gabi Calleja, ILGA – Europe Valdybos pirmininkė, teigia:

„Nuo 1989 metų, kai Danija tapo pirmąja valstybe pasaulyje, oficialiai pripažinusia tos pačios lyties asmenų partnerystę, Europa padarė didžiulę pažangą LGBTI šeimų teisinio pripažinimo srityje. 2013 metais 35% europiečių gyvena šalyse, kuriose yra įteisinta tos pačios lyties atstovų registruota partnerystė, o dar 27% – valstybėse, kuriose teisė tuoktis suteikiama tiek heteroseksualioms, tiek homoseksualioms poroms.

Kita vertus, visuomenės nuomonėje vis dar išsišakniję gajūs stereotipai. Šiemet ES Pagrindinių teisių agentūros (PTA) atlikta LGBT bendruomenės apklausa parodė, kad 66% apklausos dalyvių vengia laikytis už rankų su tos pačios lyties partneriu/e viešose vietose, bijodami grasinimų, užpuolimų ar persekiojimų. Tarp jų didžiausią procentą sudaro homoseksualūs (74%) ir biseksualūs (78%) vyrai.

Mes nagrinėsime teisinės pažangos ir visuomenės priešiškumo motyvus ir priežastis, taip pat klausime, kokias priemones taikyti, siekiant tolesnio teisinio progreso ir dialogo su visuomene”.

ILGA – Europe metinė konferencija- puiki galimybė Europos LGBTI judėjimui apmąstyti savo pasiekimus ir identifikuoti svarbiausias problemas. Siekiant objektyviai įvertinti situaciją, konferencijoje dalyvaus tarptautiniai ir nacionaliniai sprendimų priėmėjai, politikai, žmogaus teisių organizacijų atstovai ir rėmėjai, kurie pateiks objektyvų dabartinės situacijos vertinimą bei aptars galimas ateities strategijas.

Pasak Martino K. I.Christenseno, ILGA – Europe Valdybos pirmininko:

„Mūsų judėjimas daugeliu atžvilgių yra kryžkelėje. Viena vertus, kaskart vis daugiau šalių įtvirtina LGBTI šeimų teisinę lygybę ir apsaugą nuo diskriminacijos, bet, kita vertus, kai kurios šalys, sekdamos Rusijos pavyzdžiu, pasižymi ypatingai priešiškomis politinėmis reakcijomis.

Ši konferencija suteikia galimybę mūsų judėjimui pasirengti atsakyti į naujai iškylančius iššūkius ir aktyviai taikyti jau egzistuojančias priemones, siekiant nuolatinės pažangos“.