„IGLYO“ LGBTQI įtraukaus švietimo Europoje indekse Lietuva užima 30 vietą

Š. m. sausio 23 dieną Europos Parlamento nariai bei atstovai iš įvairių Europos institucijų, valstybių narių vyriausybių ir pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavo susitikime Europos Parlamente, kuriame pristatyti preliminarūs LGBTQI įtraukaus švietimo indekso (angl. LGBTQI Inclusive Education Index) rezultatai ir tarptautinės LGBTQI jaunimo organizacijos IGLYO atlikto tyrimo ataskaita. Renginio metu valstybių narių atstovai turėjo galimybę įvertinti savo pastangas sprendžiant homofobinio, bifobinio, transfobinio ir su lyties charakteristikomis susijusio smurto problemas mokyklose bei aptarti konkrečias priemones, kurių būtina imtis siekiant šias problemas išspręsti.

Ataskaitoje pristatomi 2016 metais „IGLYO“ atlikto tyrimo rezultatai, kurio metu jauni LGBTQI žmonės iš visos Europos buvo prašomi pasidalinti savo gyvenimo mokyklose patirtimi. „Nepriklausomai nuo šalies, kurioje jie gyveno, mokinių istorijos buvo gąsdinančiai panašios: baimė, vienatvė, atskirtis ir smurtas“, – rašoma LGBTQI įtraukaus švietimo ataskaitoje. UNESCO tarptautinė ataskaita „Out in the Open“ taip pat rodo, kad su smurtu mokyklose jauni LGBTQI žmonės susiduria nuo trijų iki penkių kartų dažniau nei kiti bendraamžiai. Valstybės, priklausančios Europos Tarybai, jau yra įsipareigojusios užtikrinti teisę į švietimą visiems mokiniams.

LGBTQI įtraukaus švietimo ataskaitoje pateikiama naudinga informacija apie kiekvieną šalį teisės, politikos, mokytojų rengimo, informacijos rinkimo, įtraukių švietimo programų srityse. Ataskaita atkleidžia stipriąsias ir silpnąsias valstybių narių puses kiekvienoje iš šių sričių. Siekiant visų LGBTQI mokinių įtraukties, vertinimai atlikti atskirai, atsižvelgiant į seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir raiškos bei lyties charakteristikų įvairovės klausimus.

Pirminiai rezultatai rodo, kad įstatymai, draudžiantys diskriminaciją švietimo srityje ir konkrečiai minintys seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę ir jos raišką ar lyties charakteristikas kaip galimą pagrindą diskriminacijai, galioja 31 Europos Tarybai priklausančioje valstybėje narėje. Įtraukaus švietimo srityje Europoje pirmauja Malta, Švedija, Norvegija, Olandija bei Ispanija. Mažiausiai dėmesio įtraukiam švietimui skiria Armėnija, Azerbaidžanas, Latvija, Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Monakas, Lenkija, Rusija, San Marinas ir Turkija. Lietuva iš 47 Europos Tarybos valstybių užima 30 vietą.

Lietuvai skirtoje ataskaitos dalyje nurodoma, kad šalyje galioja įstatymai, reikalaujantys švietimo srityje užtikrinti lygias galimybes seksualinės orientacijos pagrindu. Diskriminacija seksualinės oriantacijos pagrindu taip pat draudžiama įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos nuostatas, tačiau lytinė tapatybė ir jos raiška bei lyties charakteristikos nei įstatymuose, nei vyriausybės programose nėra minimos. Ataskaitoje pastebima, kad padėtį komplikuoja Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, kuris draudžia viešinti „neigiamą poveikį vaikams“ darančią informaciją, kuria laikoma ir informacija apie homoseksualius, biseksualius ar poligamiškus santykius.

Ataskaitoje taip pat pabrėžiamas ypatingai skaudus ir paplitęs patyčių reiškinys Lietuvos mokyklose. Remiantis LGL atlikto tyrimo duomenimis, 4 iš 5 LGBTQI mokinių patiria patyčias seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindais. Esamos situacijos negerina ir tai, kad LGBTQI temos ir problemos nėra įtrauktos nei į valstybės paruoštą švietimo programą, nei į mokytojų rengimo kursus.

Galutinė LGBTQI įtraukaus švietimo ataskaita ir valstybių vertinimai bus paskelbti š. m. gegužės 17 dieną Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir transfobiją (angl. akronimas IDAHOT) proga. Šiuo metu IGLYO glaudžiai bendradarbiauja su atskirų šalių vyriausybėmis, skatinant jas peržiūrėti pirminius rezultatus ir imtis reikiamų veiksmų sprendžiant šaliai būdingas problemas švietimo srityje.

IGLYO įtraukaus švietimo indeksas

IGLYO įtraukaus švietimo ataskaita