Europos Taryba patvirtino progresyvų vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo strateginį planą

Š. m. kovo 3 dieną Europos Tarybos Ministrų Komitetas patvirtino 2016-2021 metų vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo strateginį planą.

Strateginiame plane numatoma, kad Europos Taryba vykdys tyrimus, mėgindama išsiaiškinti LGBT* ir interseksualių vaikų teisių padėtį.

Europos Tarybos strateginiame plane išskirtos penkios pagrindinės sritys: lygios vaikų galimybės, vaikų socialinis įtraukimas, apsauga nuo smurto, vaikų interesus sauganti teisinė sistema bei vaikų teisės virtualioje erdvėje.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Europos Tarybos paramą LGBT* žmogaus teisėms pristatant 2016-2021 metų vaikų teisių įgyvendinimo strateginį planą ir tikisi, jog Europos Tarybos atlikto LGBT* ir interseksualių vaikų teisių padėties Europoje tyrimo rezultatai paskatins Europos Sąjungos valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, imtis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant apsaugoti LGBTI vaikų teises ir kovoti su patyčiomis seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės pagrindais.