Europos Taryba mato LGBT asmenų diskriminaciją Lietuvoje

Vasario 28-tą dieną Robertas Biedronis LR Seime susitiko su spaudos atstovais. R. Biedronis yra Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pranešėjas LGBT asmenų teisių klausimais. Nuo 2011 metų R. Biedronis yra ET Parlamentinės Asamblėjos Lygių galimybių ir nediskriminavimo komiteto narys bei Lenkijos Seimo narys, jis taip pat eina Lenkijos Seimo Teisingumo ir Žmogaus teisių komiteto vicepirmininko pareigas, yra Užsienio reikalų komiteto narys.

R. Biedronis spaudos konferencijoje pasidalino įžvalgomis apie įvairias Lietuvos organizacijas, su kurių atstovais susitiko savo vizito metu. Jis teigė, jog daugelyje sričių dar esama erdvės tobulėjimui, tačiau pabrėžė Lietuvoje pastebįs potencialą keistis. Pasak R. Biedronio, apie visuomenėje vykstančius teigiamus pokyčius geriausiai liudija vykstančios diskusijos ir didėjantis žmogaus teisių aktyvistų matomumas.

Kalbėdamas apie neigiamus LGBT asmenų situacijos Lietuvoje aspektus, Parlamentinės Asamblėjos pranešėjas atkreipė dėmesį į svarstomas Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas ir jų panašumą į homofobišką Rusijos įstatymą, pažeidžiantį Žmogaus teises. R. Biedronis taip pat pabrėžė valdžios atstovų ir visuomenės bendradarbiavimo būtinybę. Savo pasisakymą spaudos konferencijoje jis pabaigė žodžiais „Europoje esama daug homofobijos, ir jau metas tai pakeisti“.

Likus dienai iki spaudos konferencijos, vasario 27-tąją, R. Biedronis susitiko su nevyriausybinių organizacijų atstovais LGBT centre, Vilniuje. Susitikime dalyvavo asociacijos LGL, Tolerantiško jaunimo asociacijos, Lietuvos Žmogaus teisių centro bei Lygių galimybių plėtros centro atstovai. Susitikimo metu R. Biedronis pristatė savo, kaip pranešėjo LGBT asmenų teisų klausimais, veiklą Europos Taryboje bei prioritetines savo darbo sritis: būtinybę užtikrinti, kad būtų atšauktas 2013 metais Rusijoje pradėjęs galioti atvirai homofobiškas įstatymas, draudžiantis vadinamąją homoseksualumo „propagandą“; būtinybę užtikrinti, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo priimti sprendimai būtų įgyvendinami; būtinybę užtikrinti, kad translyčiai asmenys nebūtų diskriminuojami, t.y. būtinybė įveikti diskriminaciją lytinės tapatybės pagrindu; būtinybę didinti lesbiečių ir biseksualių moterų matomumą Europoje.

Po R. Biedronio prisistatymo sekė susitikimo dalyvių klausimai ir diskusija apie lygių galimybių ir nediskriminavimo užtikrinimo strategijas.

ET Parlamentinės asamblėjos pranešėjo vizitas buvo skirtas geriau susipažinti su LGBT asmenų teisių padėtimi Lietuvoje. Baigęs vizitą, R. Biedronis pateiks ataskaitą Europos Tarybai, kurioje pristatys savo apsilankymo rezultatus.