Europos Parlamentas ragina suderinti ES vidaus ir išorės žmogaus teisių politiką

Š. m. gruodžio 17 dieną Europos Parlamentas patvirtino metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 metais ir Europos Sąjungos (ES) politikos šioje srityje. Europos Parlamento ataskaitoje apžvelgiama žmogaus teisių, tame tarpe ir LGBTI žmogaus teisių, raida pasaulyje bei pateikiamos atitinkamos rekomendacijos.

Europos Parlamento patvirtintoje ataskaitoje pabrėžiama, jog siekdama išlaikyti savo išorės žmogaus teisių politikos patikimumą ir nuoseklumą Europos Sąjunga ir valstybės narės privalo spręsti vidinius žmogaus teisių iššūkius, ypatingai – diskriminacijos prieš LGBTI asmenis problemą.

Europos Sąjungos LGBTI žmogaus teisių politika paremta ES gairėmis skatinant LGBTI asmenų naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir užtikrinant jų apsaugą. 2015 metų gruodžio 7 dieną Europos Komisija pristatė Europos Parlamento kritikos sulaukusį veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti.

Metinėje ataskaitoje dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 metais ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje Europos Parlamentas taip pat ragina atidžiai stebėti, kaip įgyvendinamos „kovos su diskriminacija, įskaitant neapykantos nusikaltimus seksualinės orientacijos pagrindu“ nuostatos.

Europos Parlamentas metinėje ataskaitoje taip pat griežtai smerkia baudžiamosios atsakomybės už tos pačios lyties asmenų santykius taikymą bei ragina stiprinti paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios teikia pagalbą LGBT* asmenims priešiškose šalyse. Be to, Europos Parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl LGBTI žmogaus teisių gynėjų padėties ir paragino Europos Sąjungos delegacijas trečiosiose šalyse aktyviai remti LGBTI žmogaus teisių aktyvistus.

Europos Parlamento patvirtintoje ataskaitoje taip pat pabrėžiama, jog „LGBTI asmenų pagrindinės teisės yra geriau užtikrinamos, kai šie asmenys turi galimybę pasinaudoti registruotos partnerystės ir santuokos institutais“.

„Europos Parlamento metinė ataskaita ragina nuosekliau vykdyti įsipareigojimus žmogaus teisių srityje tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų. Negalime ignoruoti žmogaus teisių pažeidimų vien todėl, kad jie vyksta ES valstybėje narėje ar šalyje, su kuria sėkmingai bendradarbiaujame. Metinės ataskaitos patvirtinimas Europos Parlamento dauguma siunčia aiškią žinutę, jog turime imtis efektyvesnių priemonių siekiant nuosekliai ginti ir skatinti LGBTI asmenų teises,“ – komentavo europarlamentaras ir Europos Parlamento LGBTI grupės vicepirmininkas Fabio Massimo Castaldo.

„Kaip debatų Europos Parlamente dėl ataskaitos patvirtinimo metu pabrėžė ES komisaras humanitarinei pagalbai K. Stylianides, mums reikia ne mažiau lygybės ir žmogaus teisių, o daugiau. Europos Sąjunga atlieka vieną pagrindinių vaidmenų skatinant ir ginant žmogaus teises ir ši ataskaita tik dar kartą įtvirtina mūsų įsipareigojimą siekti, jog tai taptų realybe,“ – pridūrė europarlamentarė ir Europos Parlamento LGBTI grupės viceprezidentė Tanja Fajon.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina tvirtą Europos Parlamento poziciją patvirtinant metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 metais ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ir tikisi, jog ryžtinga Europos Parlamento pozicija paskatins Europos Komisiją bei Europos Sąjungos valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, imtis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant pagerinti LGBT* žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir už jos ribų.