Europos Komisijos Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarė įsipareigojo šiemet pristatyti LGBTI veiksmų planą

Š. m. gegužės 26 dieną Europos Parlamento (EP) Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto posėdžio metu Europos Komisijos (EK) Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarė Vera Jourova įsipareigojo dar šiais metais pristatyti veiksmų planą lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų teisėms apsaugoti.

Atsakydama į europarlamentarės bei LGBT* teisių grupės viceprezidentės Sophie in’ t Veld ir EP narės Helgos Stevens klausimus, komisarė Jourova užtikrino, jog „neturėtų iškilti problemų siekiant dar 2015 metais parengti veiksmų planą LGBTI asmenų teisėms apsaugoti.“

EK Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarė Vera Jourova pabrėžė būtinybę įveikti diskriminaciją bei priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuria įgyvendinamas vienodo pobūdžio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus ir seksualinės orientacijos, principas. Naujoji nediskriminavimo direktyva suteiktų teisinės gynybos priemonių asmenims, nukentėjusiems nuo diskriminacijos būtent tose srityse, kuriose šiuo metu ES teisėje įtvirtintas diskriminacijos draudimas negalioja.

2014 metų vasario 4 dieną Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria aktyviai paragino Europos Komisiją kuo skubiau parengti veiksmų planą LGBTI asmenų teisėms apsaugoti.

„Džiaugiuosi, kad įsipareigodama pristatyti veiksmų planą LGBTI asmenų teisėms apsaugoti EK Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarė parodė, kad LGBTI asmenų teisės yra laikomos Europos Komisijos veiklos prioritetu. Atėjo metas sustiprinti ir įtvirtinti LGBTI asmenų teises. Europos Parlamentas ne kartą pabrėžė šio veiksmų plano būtinybę. Prisiimdama atsakomybę dar šiais metais parengti veiksmų planą LGBTI asmenų teisėms apsaugoti, komisarė Jourova parodė stiprią politinę valią. Tikiuosi, jog EK pirmasis vicepirmininkas Fransas Timmermansas visapusiškai rems šio plano parengimą,“ – komentavo Nyderlandų europarlamentarė bei LGBT* teisių grupės viceprezidentė Sophie in’ t Veld.

“Būdami savimi, LGBTI asmenys visoje Europoje vis dar susiduria su diskriminacija, smurtu ir priekabiavimu. Tai – nepriimtina. Labai džiaugiuosi, kad EK Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarė parodė savo pasiryžimą spręsti šią problemą. Tikimės ir toliau efektyviai bendradarbiauti su Europos Komisija siekiant įveikti homofobiją ir transfobiją,“ – pabrėžė Europos Parlamento vicepirmininkė ir LGBT* teisių grupės vadovė Ulrike Lunacek.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina tvirtą EK Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarės Veros Jourovos paramą LGBT* žmogaus teisėms įsipareigojant dar šiais metais pristatyti veiksmų planą LGBTI asmenų teisėms apsaugoti ir tikisi, jog ryžtinga Europos Komisijos ir Europos Parlamento pozicija paskatins Europos Sąjungos valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, imtis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuria įgyvendinamas vienodo pobūdžio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas.