ET Žmogaus teisių komisaras: LGBT* vaikai turi teisę į saugumą ir lygybę

Spalio 2 dieną Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras Nilsas Muižnieksas publikavo nepilnamečių LGBT* asmenų teisę į saugią aplinką ir lygias galimybes pabrėžiantį dokumentą.

Šis svarbus ir savalaikis pranešimas nagrinėja specifines LGBT* nepilnamečių žmogaus teisių pažeidimų patirtis. Nilso Muižniekso komentaras aktualus tiems, kurie neigia LGBT* žmogaus teises, manipuliuoja klaidingais argumentais esą taip apsaugo vaikus.

Daugelyje Europos šalių vis labiau populiarėja siaura ir vienpusė nepilnamečių asmenų žmogaus teisių interpretacija. Tuo naudojamasi siekiant pateisinti nepilnamečių asmenų teises ribojančių ir diskriminuojančių įstatymų priėmimą. Ribojama prieiga prie objektyvios informacijos, švietimo ir saviraiškos laisvės. Tie patys argumentai pasitelkiami norint užkirsti kelią bet kokioms priemonėms prieš patyčias mokykloje dėl lyčių stereotipų.

Asociacija LGL sveikina Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaro raginimą apsaugoti LGBT* jaunuolius nuo patyčių mokykloje. Žmogaus teisės yra visuotinės, tarpusavyje susijusios ir nedalomos. Todėl norint apginti universalias vaikų teises, reiškia užtikrinti ir nepilnamečių LGBT* asmenų žmogaus teises. Tai signalas mūsų parlamento nariams, kad šiuo metu veikiantis Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos įstatymas taip pat yra diskriminuojantis.

Plačiau skaitykite čia.