ET PA priėmė rezoliuciją dėl translyčių asmenų teisių

Š. m. balandžio 20-24 dienomis Strasbūre vykusios Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (ETPA) sesijos metu priimta rezoliucija ,,Translyčių asmenų diskriminacija Europoje“.

Dokumente pabrėžiama, kad translyčiai asmenys susiduria su įvairaus tipo diskriminacija skirtingose srityse – įsidarbinant, naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis. Šie asmenys patiria patyčias, psichologinį ir fizinį smurtą. Daugumoje Europos šalių yra priimti įstatymai, draudžiantys diskriminaciją lytinės tapatybės pagrindu, tačiau tolerancija šiai asmenų grupei visuomenėje vis dar auga pamažu.

Rezoliucijoje pastebima, kad translyčiai asmenys susiduria su grubiais žmogaus teisių į privatų gyvenimą ir fiziologinį vientisumą pažeidimais – daugumoje šalių teisinis lytinės tapatybės pripažinimas įmanomas tik perėjus sterilizacijos, skyrybų, psichinės ligos diagnozės, chirurginių intervencijų procesus. O kai kuriose Europos šalyse iš viso nėra reglamentuota galimybė pasikeisti lytį. Tokios šalys Europos Sąjungoje yra tik dvi – Lietuva ir Airija.

Rezoliucijoje parlamentarai teikia ET valstybėms narėms rekomendacijas, kurios prisidėtų prie priemonių kovojant su diskriminacija, translyčių asmenų socialinės integracijos ir jų teisių apsaugos gerinimo. Išskiriami trys aspektai: 1) antidiskriminacinės politikos ir teisės aktų priėmimas; 2) teisinis lyties keitimo įteisinimas ir translyčių asmenų teisių klausimų sprendimas; 3) sveikatos paslaugų translyčiams asmenims teikimas; 4) švietimas, informacijos apie translyčius asmenis sklaida.

Svarstant šį dokumentą, Strasbūre lankėsi nacionalinės LGBT* teisių organizacijos atstovas Tomas Vytautas Raskevičius. Seimo delegacijos ETPA narės Birutė Vėsaitė ir Dalia Kuodytė po susitikimo su juo pastebėjo, kad Lietuvoje vis dar vengiama spręsti lytį pasikeisti norinčių žmonių problemas. Dar 2007 metais Lietuva pralaimėjo bylą Europos Žmogaus teisių teisme (,,L prieš Lietuvą“) ir Lietuvai buvo nurodyta per tris mėnesius priimti lyties keitimą reglamentuojančius įstatymus arba išmokėti neturtinę žalą ieškovui. Lietuva pasirinko variantą iš mokesčių mokėtojų pinigų išmokėti neturtinę žalą. Nepaisant Europos Tarybos spaudimo kuo greičiau spręsti šį klausimą ir Lietuvoje dažnai girdimų raginimų gerbti žmogaus teises ir orumą, teisinio lytinės tapatybės keitimo reglamentavimo iki šiol Lietuvoje nėra.

Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių departamento informacija