ES valstybėms delsiant priimti direktyvą dalis europiečių lieka neapsaugoti nuo diskriminacijos

Vilkindami horizontaliosios lygių galimybių direktyvos priėmimą, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas, Europos lyderiai nesiima būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta homoseksualių ir biseksualių asmenų apsauga nuo diskriminacijos, įsitikinusi Europos Parlamento vicepirmininkė Ulrike Lunacek.

Europos Taryba dar 2008 metų liepos mėnesį pateikė pasiūlymą Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuri suteiktų teisinės gynybos priemonių asmenims, nukentėjusiems nuo diskriminacijos būtent tose srityse, kuriose šiuo metu ES teisėje įtvirtintas diskriminacijos draudimas negalioja.

Šios nediskriminavimo direktyvos priėmimas padėtų įveikti diskriminaciją, su kuria daugybė Europos Sąjungos piliečių susiduria daugelyje gyvenimo sričių, pavyzdžiui diskriminacija bei patyčiomis mokykloje bei tos pačios lyties asmenų porų teisių pažeidimu, kai aprobojama teisė lankyti partnerį ligoninėje ar atsisakoma suteikti vienvietį viešbučio kambarį.

Horizontalioji lygių galimybių direktyva sulaukė Europos Parlamento paramos, tačiau Europos Vadovų Taryba nuo pat 2009 metų nesiima pakankamų priemonių, kad Europos Sąjungoje būtų užtikrinta homoseksualių ir biseksualių asmenų apsauga nuo diskriminacijos.

Kol ES valstybių ir vyriausybių vadovai nesutaria dėl direktyvos nuostatų, LGBT* bendruomenės festivalio Londone metu Europos Parlamento vicepirmininkė U. Lunacek paramos dėl Europos Tarybos siūlomos horizontaliosios lygių galimybių direktyvos priėmimo kreipėsi į verslo sektoriaus atstovus: Vokietijos banką „Deutsche Bank“ ir IT bendrovę „IBM“.

Europos Parlamento vicepirmininkė verslininkus tikino esanti įsitikinusi, jog lygių galimybių direktyva padėtų įveikti homoseksualių ir biseksualių asmenų diskriminaciją ir jos gimtojoje šalyje Austrijoje. „Š. m. sausio mėnesį Vienoje, mano gimtajame mieste, dėl bučinio kavinėje buvo išprašyta lesbiečių pora. Dėl patirtos diskriminacijos ši pora negali kreiptis į teismą. Štai kodėl būtina priimti lygių galimybių direktyvą,“ – pabrėžė U. Lunacek.

Europos Parlamento vicepirmininkė ir LGBT* teisių grupės vadovė verslo sektoriaus lyderiams Londone pabrėžė, kad Europos Sąjunga gali tik paskatinti valstybes nares įteisinti tos pačios lyties asmenų santuoką. „Tačiau kartu mes galime siekti LGBT* asmenų nediskriminavimo ir skatinti šių žmonių matomumą visuomenėje, kad nė vienas europietis nesibaimintų būti savimi,“ – pridūrė politikė. Dėl šios priežasties U. Lunacek pakvietė verslo lyderius paraginti savo šalies valdžios atstovus išreikšti paramą Europos Tarybos siūlomai horizontaliajai lygių galimybių direktyvai.

Š. m. balandžio 20 dieną Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančių organizacijų, tarp jų ir nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL, LR Seime organizuotos tarptautinės žmogaus teisių konferencijos „Lygių galimybių politika Europoje ir Lietuvoje: dabarties iššūkiai ir ateities perspektyvos“ proga Europos Parlamento vicepirmininkė Ulrike Lunacek įrašė specialų vaizdo sveikinimą (su galimybe pasirinkti titrus lietuvių kalba), kuriame pabrėžė, jog žmogaus teisės – nedalomos, universalios, neprivilegijuotos, ir nesaistomos valstybių sienų.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina tvirtą Europos Parlamento vicepirmininkės Ulrike Lunacek paramą LGBT* žmogaus teisėms ir tikisi, jog Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, imsis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas.