EK Komisarė: „Niekas nepralaimės, jei LGBTI asmenys turės lygias galimybes“

„Įsivaizduokite, kad jus užpuola gatvėje vien dėl to, kas jūs esate, vien dėl to, ką jūs mylite. Liūdna, bet neapykanta yra kasdienio gyvenimo dalis lesbietėms, gėjams, biseksualams, translyčiams ir interseksualiems (LGBTI) asmenims Europos Sąjungoje. Tyrimai rodo, kad neapykantos nusikaltimų, grįstų seksualinę orientacija ar lytine tapatybe, dažnis išlieka aukštas. Apie daugumą atvejų niekada nepranešama, todėl nukentėjusieji lieka nematomi kriminalinio teisingumo sistemai, kenčiantys tyloje ir palikti be paramos ir  galimybės sulaukti teisingumo. Neapykantos nusikaltimai yra „nusikaltimai su žinute“: jie net tik pažeidžia nukentėjusiųjų asmenines teises; jie taip pat yra neapykantos  ir diskriminacijos prieš grupes ir bendruomenes, kurioms nukentėjusieji priklauso ar tariamai priklauso, išraiška. Norint geriau reaguoti,  mums reikia konkrečių veiksmų, kurie galėtų atnešti pokyčius. Siekdama skatinti šiuos pokyčius, Europos Komisija 2015 metais sudarė LGBTI lygybei remti skirtų veiksmų sąrašą. Dokumente atsispindi Komisijos įsipareigojimas rodyti pavyzdį ir skatinti pastangas užtikrinant, kad LGBTI asmenys mėgautųsi tomis pačiomis teisėmis kaip visi kiti Europos Sąjungoje. Prevencija ir kova su neapykantos nusikaltimais prieš LGBTI asmenis, nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas bei vengimo pranešti prevencija yra aiškiai minimi veiksmų sąraše. Dveji metai nuo tada, kai aš pristačiau veiksmų sąrašą, džiaugiuosi pranešdama, kad mes pasiekėme progreso vykdydami savo įsipareigojimus. Komisija įdėmiai seka Europos Sąjungos nutarimų dėl nusikaltimo aukų teisių įgyvendinimą, įskaitant juose įtvirtintas teises, kurios turi ypatingą reikšmę LGBTI asmenims. Mes sustiprinime savo paramą šalių narių pastangoms užtikrinti geresnį neapykantos nusikaltimų atpažinimą, registravimą, tyrimą bei išieškojimą ir gerinti nukentėjusiųjų prieiga prie teisingumo, apsaugos ir pagalbos skatinant ekspertų diskusijas, teikiant konsultacijas bei stiprinant sąjungas ir bendradarbiavimą. Parama pilietinės visuomenės iniciatyvoms kovojančioms prieš homofobiją ir transfobiją taip pat išlieka mūsų finansavimo prioritetu, nes mes tikime, jog progresas gali būti pasiektas tik bendromis pastangomis bei įgalinant ir remiant tokius nepriklausomus veikėjus kaip pilietinės visuomenės organizacijos, kurios skatina ir kovoja už tą progresą bei paverčia jį realybe kasdienybėje. „Come Forward“ projektas, prie kurio finansavimo  mes su pasididžiavimu prisidėjome vykdydami savo Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą, yra puikus pavyzdys, kaip mūsų įsipareigojimas ir planas įveikti neapykantos nusikaltimus ir užtikrinti teisingumą nukentėjusiesiems gali būti perkeltas į praktines gaires ir iniciatyvas, teikiančias naudą tiek nukentėjusiesiems, tiek politikos kūrėjams. Skatinti tokias iniciatyvas ir kurti remiantis jomis yra kaip niekad svarbu. Poreikis ginti ir įgalinti LGBTI asmenis prieš neapykantą ir netoleranciją niekur neišnyko. Kaip aš sakiau pirmą kartą pristatydama veiksmų sąrašą, niekas nepralaimės, jei LGBTI asmenys įgis teises, kuriomis visi kiti jau mėgaujasi. Aš neišsižadu šių žodžių ir prižadu savo paramą ir įsipareigojimą ginti bei skatinti mūsų bendras vertybes – lygybę ir toleranciją, vertybes, kuriomis remiantis buvo įkurta Europos Sąjunga.“

Věra Jourová, Europos Komisijos teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarė

Šis įžanginis žodis skelbtas projekto „Come Forward: įgalinant ir suteikiant pagalbą nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiems LGBT* asmenims“ leidinyje „Running through Hurdles: Obstacles in the Access to Justice for Victims of Anti-LGBTI Hate Crimes“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Teisų, lygybės ir pilietybės programos (2014 – 2020) lėšomis.