Dėl institucionalizuotos homofobijos savo veiklą į užsienį perkelia Azerbaidžano LGBT* organizacija

Š. m. vasario 10 dieną Azerbaidžano LGBT* aljansas „Nefes“ nutraukė savo veiklą šalyje. „Nefes“ pranešime spaudai rašoma, kad šių priemonių imtasi dėl nerimą keliančios sociopolitinės padėties Azerbaidžane, teisėsaugos institucijų vykdomo LGBT* asmenų bei žmogaus teisių srityje dirbančių organizacijų persekiojimo bei realios grėsmės organizacijos narių asmeniniam saugumui.

Dėl šių priežasčių organizacijai teko atsisakyti ir ketinimų vykdyti socialinę kampaniją „Konkuruoti už lygybę“, kuri buvo numatyta š. m. birželio 12-28 dienomis Baku organizuojamų pirmųjų Europos sporto žaidynių metu. Kampanija siekta atkreipti Europos ir pasaulio dėmesį į homofobijos institucionalizaciją ir pagrindinių žmogaus teisių pažeidimus Azerbaidžane bei paraginti vyriausybės atstovus imtis veiksmų gerinti esamą situaciją šalyje.

„Azerbaidžano Respublika nėra suinteresuota, kad šalyje veiktų nevyriausybinės žmogaus teisių organizacijos. Įsigaliojus naujiems nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojantiems įstatymams, dėl nepagrįstų priežasčių areštuojami organizacijų vadovai. Šalies valdžios atstovai nori nuslėpti tikrąją LGBT* asmenų padėtį Azerbaidžane ir nesileidžia į diskusijas apie pagrindinių žmogaus teisių užtikrinimą LGBT* individams,“ – pabrėžė LGBT* organizacija „Nefes“ pranešime.

 „Ne kartą kreipėmės į Azerbaidžano Teisės aktų ministeriją su prašymu perregistruoti organizaciją, tačiau nesulaukėme oficialaus atsakymo. Dėl šios priežasties toliau vykdydami savo veiklą rizikuotume pažeisti šalies įstatymus. Todėl savo veiklą vykdysime užsienyje, toliau bendradarbiausime su tarptautinėmis organizacijomis bei rengsime LGBT* žmogaus teisių kampanijas. Planuojame įsteigti užsienyje gyvenančių Azerbaidžano LGBT* žmogaus teisių aktyvistų tinklą,“ – tikina organizacijos atstovai.

2014 metais LGBTI organizacijos ILGA-Europe publikuotoje LGBT* asmenų padėties metinėje apžvalgoje Azerbaidžanas užėmė 48-ą vietą. Nors šalis yra Europos Tarybos ir Rytų partnerystės narė, Azerbaidžano vyriausybė nevykdo įsipareigojimų LGBT* teisėms. Šalyje nėra neapykantos nusikaltimus apibrėžiančių įstatymų ar teisės aktų. Tai, pasak  LGBT* aljanso „Nefes“, rodo, kad Azerbaidžane homofobija institucionalizuota.