„CHOICE“: kaip galime padaryti mokyklą įtraukesnę?

„Socialinės nelygybės panaikinimui reikalingas įtraukus ugdymas. Tam reikalingos mokyklos, atviros visiems mokiniams, demokratinės mokyklos, gerbiančios kiekvieno vaiko įvairovę“.

2022 m. gegužės 30 d., trečiadienį, KMOP – Socialinių veiksmų ir inovacijų centras organizavo internetinį renginį, kurio tema buvo štraukus švietimas ir diskriminacijos panaikinimas seksualinės orientacijos, tapatybės, raiškos ir lyties klausimais mokyklose.

Renginys vyko įgyvendinant europinį projektą „CHOICE“ ir buvo pristatyti projekto rezultatai.

Internetiniame renginyje partneriai aptarė nacionalinio ir Europos lygmens švietimo iššūkius, pagrindinį mokytojo vaidmenį, gerąsias praktikas, kurias galima diegti mokyklose, o rezultatus pristatė visi partneriai.

Rubén Ávila Rodríguez, „Iglyo“ politikos ir tyrimų vadovas, pristatė LGBTQI moksleivių padėtį Europoje ir mokyklų vaidmenį juos remiant. Jie pabrėžė, kad LGBTI studentai nuolat praneša apie didesnį viktimizacijos lygį nei jų ne LGBTI bendraamžiai. Nors mokytojai dalyvavo daugiau nei pusėje žodinio priekabiavimo atvejų, respondentai teigė linkę netarpininkauti (visada įsikišo mažiau nei 3 proc.). Nepriklausomai nuo priekabiavimo priežasčių, dauguma besimokančiųjų, patyrusių patyčias, niekada niekam nepranešė apie šiuos incidentus.

Rubénas pabrėžė, kad reaktyvaus požiūrio nepakanka norint sukurti saugias, įtraukias ir palaikančias mokyklas LGBTQI besimokantiesiems. Mokyklos ir pedagogai turi galimybę – ir atsakomybę – sukurti mokymosi aplinką, kurioje visi mokiniai galėtų klestėti ir išnaudoti visą savo mokymosi potencialą (teisė į sveikatą, švietimą, saugumą ir gerovę).

Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL komunikacijos vadovė Eglė Kuktoraitė pristatė projekto rezultatus Lietuvoje. LGL savo emocinės paramos platforma startavo 2020 m. rugsėjo 1 d. ir LGL savanoriai aktyviai įsitraukė informuojant apie LGBT moksleivių problemas ir iki šiol LGL konsultavo 216 mokinių ir 48 tėvus/mokytojus.

Siekdama palengvinti savanorių dalyvavimą projekto renginiuose, LGL kreipėsi į Europos jaunimo fondą. LGL savanoriai įgyvendino projektą „Kovos su patyčiomis aljansas: paramos tinklo kūrimas kovai su homofobinėmis patyčiomis mokyklose“. Projekto tikslas buvo atkreipti dėmesį į homofobinių patyčių problemą mokyklų bendruomenėse ir esamose emocinės paramos tarnybose. Projektas taip pat skatino aktyvų jaunimo dalyvavimą, savanorystę ir išsilavinimą be diskriminacijos.

Monika Pisankaneva, atstovavusi Bilitis, pristatė Licencijuotą internetinę psichologinės pagalbos paslaugą, kuri 18 mėnesių palaikė 314 jaunuolių, 79 tėvus ir 31 konsultantą (savanorį).

Svarbiausia yra jų pasiekta sėkmė. Jiems pavyko padidinti sąmoningumą, kuris paskatino suprasti problemą. Be to, jie pasiekė naujos mokyklų politikos (mokytojų ir mokinių) pokytį.

„Accept“ projektų vadovė Teodora Ion-Rotaru akcentavo sunkumus, su kuriais susidūrė įgyvendinant šį projektą Rumunijoje. 2020 metais Parlamentas priėmė įstatymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti vadinamąją „gender“ ideologiją. Įstatymo projektą Rumunijos prezidentas apskundė Konstituciniam Teismui, kuris paskelbė įstatymo projektą prieštaraujančiu Konstitucijai. Pasiūlymai ir toliau rengiami – šiuo metu trimis įstatymo projektais siekiama padaryti neteisėtu bet kokį švietimą apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę bei užkirsti kelią patyčioms ir diskriminacijai prieš LGBTI vaikus ir jaunimą.

Vienu įstatymo projektu iš tikrųjų būtų baudžiama kalėjimu už bet kokį su LGBTI susijusį vaikų paminėjimą – tai piliečių iniciatyva, sujungianti daugiau nei 100 000 Rumunijos piliečių parašų.

„Color Youth“ ir „KMOP“, atstovaujami atitinkamai Spyros Boviatsis ir Panagiota Kokoliou, pristatė informaciją apie seminarus, kurie buvo surengti nuo 2022 m. sausio mėn. iki 2022 m. kovo mėn.

Dirbtuvėse dalyvavęs 81 specialistas pastebėjo, kad jie suteikia prasmingų žinių, kurios yra pagrįstos patirtimi ir pateikia atsakymus į temas, kurias dažnai diskutuoja su kolegomis, atveria naujus mąstymo būdus.

CHOICE e-mokymosi platforma siūlo internetinius modulius su veikla, kuria siekiama padidinti vidurinės mokyklos specialistų gebėjimus, siekiant palaikyti įvairovę klasėje.

Šie moduliai padės mokyklų specialistams įgyvendinti įvairovės politiką mokyklose, sukurti įtraukią mokyklos aplinką ir didinti mokyklos bendruomenės bei platesnės visuomenės informuotumą apie su SOGI (seksualine orientacija ir lytine tapatybe) susijusią diskriminaciją / patyčias / smurtą. Juos galima rasti e-mokymosi platformoje „Hombat“.

es-logo

Už šio pranešimo spaudai turinį visapusiškai atsako pranešimo autorius. Pranešime pateikiama informacija nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija.