Asociacija LGL sėkmingai finišuoja su projektu „QuPiD: kitokiais keliais į įvairovę“

2013-2015 metų laikotarpiu Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL kartu su tarptautiniais partneriais sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos (ES) mokymosi visą gyvenimą programos „Gruntvig“ lėšomis finansuojamą projektą „QuPiD: kitokiais keliais į įvairovę“ (angl. „QuPiD: Queer Pathways into Diversity“). Projektu buvo siekiama didinti tarptautinių partnerių gebėjimus LGBT* (lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių) žmogaus teisių klausimais suaugusiųjų švietimo srityje. Projekte dalyvavo partneriai iš šešių šalių, būtent: Kampania przeciw homofobii (KPH) (Lenkija), Nacionalinė LGBT* teisių asociacija (LGL) (Lietuva), Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB) (Vokietija),  Akademie “Waldschlösschen” (AW) (Vokietija), Gay Older Brothers and Sisters (G.O.B.S) (Jungtinė Karalystė) ir Malta Gay Rights Movement (MGRM) (Malta).

Kiekvieno teminio susitikimo metu suaugusiųjų švietimo problematika buvo nagrinėjama skirtingais pjūviais. Susitikime Varšuvoje (Lenkijoje) projekto partneriai diskutavo apie būtinybę integruoti skirtingas LGBT* tapatybes ir su jomis susijusią problematiką į suaugusiųjų švietimo veiklas. Susitikimo Karlaile (Jungtinė Karalystė) metu buvo dalinamasi gerąją praktika dirbant su socialiniais darbuotojais, konsultavimo bei psichologinės pagalbos specialistais, teikiančiais paslaugas LGBT* asmenims. Susitikimo Vilniuje metu tarptautinio projekto dalyviai gilinosi į advokacijos bei darbo su įstatymų leidėjais bei politikos formuotojais subtilybes, taip pat dalyvavo homofobinių ir transfobinių patyčių prevencijai bendrojo lavinimo mokyklose skirtai konferencijai. Penktojo susitikimo Valetoje (Malta) metu, buvo diskutuojama apie būtinybę integruoti aukščiausius translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartus į įgyvendinamas suaugusiųjų švietimo veiklas tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu. Paskutinis susitikimas Hanoveryje (Vokietija) buvo skirtas daugialypės diskriminacijos temai nagrinėti ir didinti tarptautinių partnerių gebėjimus stiprinant nacionaliniu mastu veikiančias lygybės ir įvairovės koalicijas.

Įgyvendinamo projekto veiklų kontekste išplėtotas QuPiD tinklaraštis, socialinio tinklo FaceBook paskyra, atliktas kokybinis tyrimas apie LGBT* žmogaus teisų srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų poreikius įgyvendinant suaugusiųjų švietimo veiklas bei parengti informaciniai straipsniai apie LGBT* žmogaus teisių problematiką suaugusiųjų šveitimo veiklų įgyvendinimo kontekste.

Šalia formalių projekto veiklų įgyvendinimo kriterijų, vienas svarbiausių projekto „QuPiD: kitokiais keliais į įvairovę“) pasiekimų – partnerių organizacijų atstovams bei Europos LGBT* bendruomenės nariams suteikta tarptautinės tinklaveikos galimybė. Paskendę kasdieniniuose rūpesčiuose ir darbuose dažnai pamirštame, jog mūsų lokalios problemos gali būti sprendžiamos ir tarptautinėje, t.y. europinėje, perspektyvos. Europos aktyvistų bendravimas, bendradarbiavimas ir draugystė – vienas svarbiausių projekto QuPiD veiklos rezultatų.