Airijos vyriausybė pateikė patobulintą Lyties pakeitimo pripažinimo įstatymo projektą

Š. m. birželio 3 dieną Airijos socialinės apsaugos ministrė Joan Burton paskelbė apie Airijos vyriausybės patvirtintus esminius Lyties pakeitimo pripažinimo įstatymo projekto, kuriuo siekiama įtvirtinti translyčių asmenų teises ir apsaugą nuo diskriminacijos, pakeitimus. Š. m. birželio 17 dieną šalies įstatymų leidėjams patvirtinus šį įstatymo projektą būtų užtikrinta tarptautinius žmogaus teisių standartus atitinkanti greita, skaidri ir prieinama teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūra, pripažinta kiekvieno asmens teisė į lytinę tapatybę, lyties raišką ir privataus gyvenimo gerbimą.

Priimtas Lyties pakeitimo pripažinimo įstatymas ne tik įtvirtintų kiekvieno Airijos piliečio teisę į fizinę ir emocinę vienovę, bet ir aiškiai apibrėžtų laisvu asmens apsisprendimu paremtą teisinį lyties pakeitimo pripažinimą, kai iš asmens nebūtų reikalaujama atlikti medicininių procedūrų, gauti psichiatrinę diagnozę ar išsituokti. Tokiu būdu pripažįstama, jog translyčiai asmenys gali savarankiškai apsispręsti dėl savo lytinės tapatybės, o šios teisės užtikrinimas yra visapusiškai suderintas su žmogaus orumo apsaugai keliamais tarptautiniais reikalavimais. Analogiški aukščiausius žmogaus teisių apsaugos standartus translyčiams asmenims įtvirtinantys įstatymai jau priimti Maltoje, Danijoje ir Argentinoje.

„Rengdami šio įstatymo projekto pataisas ne tik analizavome užsienio šalių gerąją praktiką, bet ir stengėmės įsiklausyti į individualių šalies piliečių poreikius bei konsultavomės su jų interesus atstovaujančiomis organizacijomis. Nepaprastai svarbu, kad šis įstatymo projektas būtų suderintas su aukščiausiais tarptautiniais žmogaus teisių standartais,“ – pabrėžė Airijos socialinės apsaugos ministrė J. Burton.

„Dėl šios priežasties siekėme įstatymo projekto nuostatose apibrėžti laisvu pilnamečio asmens apsisprendimu paremto lyties pakeitimo pripažinimo procedūrą. Tokiu būdu teisinis lyties pakeitimo pripažinimas būtų visiškai atsietas nuo bet kokių priverstinių medicininių procedūrų ar skyrybų reikalavimo,“ – tikino ministrė.

„Airija siekia prisijungti prie aukščiausius žmogaus teisių standartus diktuojančių šalių. Siekdami atliepti translyčių asmenų poreikius bei apsaugoti jų teises vyriausybės atstovai pademonstravo išskirtinį įžvalgumą. Įsigaliojęs Lyties pakeitimo pripažinimo įstatymas akivaizdžiai pagerins translyčių Airijos piliečių gyvenimo kokybę,“ – komentavo organizacijos „The Transgender Equality Network Ireland“ vadovas Brodenas Giambrone.