„Vaivorykštės šeimos priėmimo veiksmas“ 2021 07 – 2022 08

„Vaivorykštės šeimos priėmimo veiksmas“ yra įvairialypis projektas, skirtas spręsti ir didinti informuotumą įvairiais Lietuvos LGBTI šeimos teisių klausimais ir veiksmingai skleisti įtikinamą atvirumo, įvairovės ir įtraukties žinią. Lietuvos teisinis ir socialinis klimatas išlieka labai sudėtingas LGBTI žmonėms ir ypač LGBTI šeimoms – dėl teisinio pripažinimo stokos ir mažo socialinio pripažinimo.

„Vaivorykštės šeimos priėmimo veiksmas“ skirtas LGBTI šeimų priėmimui ir susideda iš kelių atitinkamų etapų:

MATOMUMAS. Sąmoningumo didinimas per internetinę pozityvaus vaidmens modelio kampaniją: 4 profesionaliai sukurti pasakojimo vaizdo įrašai (5–7 minutės), kuriuose pateikiama autentiška LGBTI šeimos patirtis. Paskelbta palaikant LGBTI draugiškai žiniasklaidai nuo 2021 m. liepos iki gruodžio mėn.

SIMBOLIKA. Vilniaus vaivorykštės perėjos atnaujinimas (perdažymas) – lygybės simbolis, fotosesija ir kampanija, skirta perduoti LGBTI sąjungininkų solidarumo ir paramos žinią LGBTI šeimoms 2022 m. birželio mėn. pasididžiavimo mėnesio ir „Baltic Pride“ Vilniuje proga.

DISKUSIJA. LGL inicijuos kelis LGBTI šeimos teisių gynimo susitikimus su sprendimų priėmėjais. „Vaivorykštės šeimos priėmimo veiksmas“ pasieks daugiau nei 7000 įvairioms tikslinėms grupėms priklausančių žmonių.

113-300x158 25-300x289