„Spalvinga vaikystė“, 2022 02 – 2024 02

colorful-childhoods-01-03

Smurtas prieš vaikus gali būti įvairių formų. Neigiami COVID-19 pandemijos padariniai ypač skaudūs pažeidžiamoje aplinkoje esantiems vaikams, kurių specifiniai poreikiai, susiję su smurtu dėl lyties, gali būti neatliepiami dabartinės socialinės ir ekonominės krizės sąlygomis. Dėl šios priežasties projektas „Spalvinga vaikystė“ daugiausia dėmesio skirs smurtui prieš LGBTIQ vaikus pažeidžiamoje aplinkoje. „Spalvinga vaikystė“ siekia užkirsti kelią visų formų smurtui prieš LGBTIQ vaikus ir su juo kovoti pažeidžiamuose kontekstuose, susijusiuose su COVID-19 pandemija. Į vaiką orientuota perspektyva ir tarpsektorinis požiūris bus labai svarbūs siekiant padidinti vaikų galimybes ir jų atsparumą.

Projekto tikslai bus pasiekti derinant tarpdisciplininę metodiką ir dalyvaujamąjį požiūrį. Pirmajo projekto įgyvendinimo etapo metu bus parengtas smurto ir LGBTIQ vaikų gerovės poreikių įvertinimas kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje. 2 etapo metu bus organizuojami seminarai su vaikais kai kuriose projekte dalyvaujančiose šalyse, ir aptariama paslaugų teikėjų ir specialistų patirtis. Po 2 etapo bus parengtos gairės ir specialistų mokymo programa. 3 etapo metu mokymuose bus apmokyta 400 specialistų, sukurtas naujas „Massive Open Online Course“ modulis, siekiant išplėsti mokymą iki 200 specialistų. Taip pat visose dalyvaujančiose šalyse bus įgyvendintas tarpdisciplininis seminaras specialistams. Galiausiai, 4 etapo metu bus įdiegta sklaidos strategija, siekiant maksimaliai padidinti projekto rezultatus ir didinti plačiosios visuomenės informuotumą apie smurtą prieš LGBTIQ vaikus pažeidžiamoje aplinkoje. Projektą užbaigs baigiamoji konferencija Madride, kurioje projekto rezultatai bus pristatyti ir aptarti su profesionalais, sprendimų priėmėjais ir aktyvistais, taip pat su vaikais, kurie dalyvaus renginyje

Projektą įgyvendins: Žironos universitetas (koordinatorius, Ispanija), Nacionalinė LGBT teisių organizacija Lietuvos gėjų lyga (LGL, Lietuva), Bilitis (Bulgarija), Sindikatas „Education“ (ETUP, Bulgarija), Socialinių studijų centras (CES, Portugalija), Háttér draugija (HS, Vengrija), Karaliaus Chuano Karloso universitetas (URJC, Ispanija) ir Palermo universitetas (UNIPA, Italija).

249741453_4361121060650379_2285772616903594738_nProjektas finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (CERV-2021-DAPHNE) lėšomis.