Sąmoningumo didinimas dėl vaivorykštės šeimų Europoje priėmimo įtraukiose visuomenėse (R.I.S.E.) 2019 09 – 2021 09

Sąmoningumo didinimo dėl vaivorykštės šeimų Europoje priėmimo įtraukiose visuomenėse (R.I.S.E.) projektas atsirado iš partnerių pasiryžimo mesti iššūkį de facto LGBT šeimų teisių nepripažinimui Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Slovakijoje per įvairovės propagavimą ir socialinio LGBT šeimų priėmimo pagerinimą, bei užtikrinti visišką LGBT piliečių naudojimąsi teise į judėjimo laisvę Europos Sąjungoje padidinant pilietinį supratimą apie esamų nacionalinių teisės aktų pasekmes socioekonominėms sąlygoms ir tos pačios lyties porų gyvenimo kokybei. Pasak įvairių tarptautinių tyrimų, teisinė/institucinė sistema ir socialinis klimatas pamatinių žmogaus teisių LGBT asmenims atžvilgiu LT, LV, PL, RO, BG ir SK išlieka labai problematiški. Visos 6 šalys yra reitinguotos žemiau nei 30 vietoje iš 49 Europos valstybių kalbant apie pilietines ir politines teises LGBT* žmonėms (t. y. paskutinės šešios šalys, gerbiančios žmogaus teises ir lygybę) „ILGA-Europe“ „Vaivorykštės žemėlapyje 2017“.

Tikslai:

 • Skatinti įvairovę ir pagerinti socialinį LGBT šeimų priėmimą LT, LV, PL, RO, BG, SK visuomenėse
 • Padidinti pilietinį supratimą apie esamų nacionalinių teisės aktų pasekmes tos pačios lyties porų gyvenimo kokybei
 • Sustiprinti valdžios pareigūnų gebėjimus ir skatinti LGBT įtraukiančius teisės aktus
 • Propaguoti aktyvų pilietiškumą tarp vietinių LGBT narių ir ES nediskriminavimo įsipareigojimą, teisę į pagarbą LGBT šeimų šeimyniniam gyvenimui ir judėjimo laisvei

Veiklos:

 • „Kasdienio gyvenimo iššūkių“ vertinimas
 • Palaikymas ir advokacija
 • Teigiamų sektinų pavyzdžių kampanija
 • Sąmoningumo apie LGBT šeimų diskursą didinimas

Numatomi rezultatai:

 • Padidėjęs sąmoningumas apie nediskriminacinį LGBT šeimų vaizdavimą plačiojoje visuomenėje
 • Pagerintos valdžios pareigūnų žinios apie LGBT šeimų kasdienio gyvenimo iššūkius
 • Padidėjęs palaikymas iš LGBT bendruomenės ir jos sąjungininkų tos pačios lyties porų problemoms
 • Geriau pasiruošę LGBT žmonės su informacija apie teisę į pagarbą šeimyniniam gyvenimui ir judėjimo laisvei ES

*Europos Sąjungos finansavimas neturėtų būti skirtas tiesioginiam siekimui pakeisti nacionalinius teisės aktus dėl asmens statuso, įskaitant santuokos apibrėžtį, ar bylinėjimuisi, nukreiptam į šiuos teisės aktus.

Projekto veiklos:
LGBTI šeimų problemos aptartos diskusioje su Romu Zabarausku
LGL liepos 16 d. įvyks LGBTI šeimų grupinė diskusija 
Bratislavoje įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas
LGL Positive Role Model Campaign Encourages LGBTI Family Acceptance
Paskutinysis Europos Sąjungos šešetas:vaivorykštės šeimos tebėra už įstatymo ribų

PARTNERIAI 

partners

 es logo