„SafeNet: Stebėsena ir ataskaitų teikimas saugesnei interneto aplinkai“ 2023 01 – 2024 12

Logo

24 mėnesių trukmės projektu „Stebėsena ir ataskaitų teikimas saugesnei interneto aplinkai“ siekiama pritaikyti visapusišką požiūrį į prevenciją ir kovą su netolerancija, rasizmu ir ksenofobija internete. Projekte dalyvauja 21 organizacija partnerė. Daugelis jų yra Tarptautinio tinklo prieš kibernetinę neapykantą (INACH) narės.

Projekto metu daugiausia dėmesio bus skiriama dviem prioritetams: 1. nuolatiniam neapykantos kurstymo turinio stebėjimui ir IT įmonių bei atsakingų institucijų informavimas ir 2. informuotumo didinimas socialinėje žiniasklaidoje, konsoliduotų ir interpretuotų duomenų teikimas nacionalinėms valdžios institucijoms. Kas du mėnesius bus rengiamos nacionalinės informavimo kampanijos, kuriose dalyvaus įvairios suinteresuotosios šalys, įskaitant IT įmones, valdžios institucijas, pilietinės visuomenės organizacijas ir žiniasklaidą.

Projekto veiklos bus suskirstytos į 3 grupes, susidedančias iš valdymo ir organizacinės struktūros; turinio, laikomo neteisėtu pagal nacionalinius įstatymus, perkeliančius ES pamatinį sprendimą 2008/913/TVR, stebėsena, naudojant ankstesnių Europos Komisijos stebėsenos pratimų metodiką; ir surinktų duomenų platinimą atitinkamoms suinteresuotosioms šalims ir plačiajai visuomenei. Bus pranešta apie 20 000 neapykantos kalbos atvejų, parengta 10 informacinių paketų anglų kalba ir 170 kitomis ES kalbomis, vyks partnerių mokymai internetu, advokacijos apskritieji stalai ir baigiamoji konferencija.

Projektas kovoja su neapykanta internete dėl rasinės ar etninės kilmės, odos spalvos, religijos, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Antroji pagrindinė tikslinė grupė – IT įmonės, nacionalinės ir Europos valdžios institucijos, NVO ir žiniasklaida. Dėl geresnio ir greitesnio neapykantos kurstymo pašalinimo naudą pajus visa interneto bendruomenė.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (CERV-2022-EQUAL) lėšomis.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (CERV-2022-EQUAL) lėšomis.