„Pasipriešink neapykantai“ 2022 05 – 2024 05

Projektas „Counter-Hate“ prisideda prie pagalbos teikimo neapykantos nusikaltimų aukoms, užtikrindamas, kad teisės aktai ir politika nustatytų į aukas orientuotą ir tarpusavyje susijusį požiūrį. Projektas „Counter-Hate“ parengtas atsižvelgiant į „Teisingumo programos 2021“ tikslus ir prioritetus.

Pagrindinis prioritetas – prisidėti prie veiksmingo ir nuoseklaus ES baudžiamosios teisės taikymo nusikaltimų aukų teisių srityje, ypač veiksmingo Aukų direktyvos taikymo.

„Counter-Hate“ apima daugumą pagrindinių principų, kuriuos nustatė ES aukšto lygio grupė kovai su rasizmu, ksenofobija ir kitomis netolerancijos formomis:

 • aukoms teikiamų paslaugų kokybės, tvarumo ir koordinavimo užtikrinimas;
 • nukreipti paramą į neapykantos nusikaltimų aukų poreikius;
 • palengvinti veiksmingą prieigą prie paramos paslaugų;
 • pilietinės visuomenės ir (arba) bendruomeninių organizacijų, teikiančių paramą, tvarumo užtikrinimas.

Tikslai:

 • Nustatyti teisės aktus ir politiką, susijusius su neapykantos nusikaltimais ir pagalba aukoms;
 • Išanalizuoti aukų, politikos formuotojų ir pagrindinių specialistų patirtį;
 • Skatinti keitimąsi gerąja patirtimi ir suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą;
 • Vykdyti saugumo ir teisingumo specialistų modulį „mokymai instruktoriams“;
 • Didinti informuotumą apie nusikaltimų aukų teises ir teikiamas paslaugas.

Veiklos:

 • Tarptautinė teisės aktų / politikos krypčių, taip pat aukų ir specialistų perspektyvų analizė;
 • Seminarai, skirti keistis patirtimi ir skatinti bendradarbiavimą;
 • Mokymų instruktoriams modulio ir pilotų rengimo sukūrimas;
 • Sąmoningumo didinimo ir sklaidos veikla.

Numatomi rezultatai:

 • Geresnis supratimas apie Aukų direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę ir nacionalinės politikos įgyvendinimą;
 • Patobulintos žinios apie specialistus ir aukų patirtį;
 • Didesnis keitimasis sėkmingomis priemonėmis tarp specialistų;
 • Stiprinamas viešųjų ir privačių įstaigų bendradarbiavimas;
 • Padidėjęs viešųjų ir privačių paramos aukoms organizacijų skaičius.

Taip pat planuojama: 12 pranešimų spaudai; 21 žiniasklaidos straipsnis; 6 moksliniai darbai; 1 pozicinis dokumentas; 1 informuotumo didinimo vaizdo įrašas; 1 konferencija.

Co-Funded-By-the-EU

Projektas kofinansuotas Nevyriausybinių organizacijų fondo prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis (sutarties numeris 3-KOFI06927/2023).