„Nieko apie mus be mūsų: LGBT jaunimo įgalinimas kovoje prieš patyčias“ 2022 07 – 2023 12

nambm-01

LGBT moksleiviams susiduriant su patyčiomis reikalinga sukurti paramos sistemą, didinti tėvų, mokyklos darbuotojų, bendraamžių sąmoningumą apie žalingą patyčių poveikį LGBT jaunuolių emocinei sveikatai. Pastangoms gerinti LGBT jaunuolių padėtį Lietuvoje žengiant pirmuosius žingsnius ypatingai svarbu perimti gerąją užsienio šalių patirtį, keistis gerąja patirtimi, skatinti skirtingų kartų bendradarbiavimą bei užmegzti tarpkultūrinį dialogą, įgalinant skirtingas pažeidžiamas visuomenės grupes dalintis savo patirtimi ir aktyviai ginti savo teises.

Projekto „Nieko apie mus be mūsų: LGBT jaunimo įgalinimas kovoje prieš patyčias“ tikslas – įgalinti LGBT jaunuolius aktyviai ginti savo teisę į prieigą prie švietimo be diskriminacijos, stiprinti jų atsparumą patyčioms teikiant patobulintas emocinės paramos paslaugas, aktyviai įtraukti juos į savo teisių advokaciją. Projektu taip pat siekiama į paramos LGBT moksleiviams tinklą įtraukti visą mokyklos bendruomenę ir užtikrinti, kad LGBT jaunuolių balsas būtų išgirstas.

Projekto tikslinės grupės: LGBT moksleiviai, mokyklų bendruomenės ir projektą įgyvendinančių organizacijų atstovai bei LGL emocinės paramos platformos savanoriai.

Įgyvendinus veiklas Nr. 1.1 Seminarai moksleiviams patyčių prevencijos tema, Nr. 1.2 Informacinės dienos mokyklų bendruomenėms, Nr. 1.3 Tarptautinė konferencija Vilniuje patyčių prevencijos tematika ir Nr. 1.4 LGBT moksleivių apklausa, padėties vertinimas ir tyrimo ataskaita, LGBT jaunuoliai bus aktyviai įtraukti į savo bendruomenės poreikių advokaciją.

Įgyvendinus veiklą Nr. 2.1 Emocinės paramos platformos atnaujinimas, tęstinumo užtikrinimas, savanorių įtraukimas ir įgalinimas bei informacijos apie platformoje teikiamas paslaugas sklaida, bus patobulintos esamos paslaugos, skirtos LGBT jaunuolių poreikiams tenkinti.

Įgyvendinus veiklas Nr. 3.1 Keitimosi gerąja patirtimi vizitas Lietuvoje, Nr. 3.2 Eksperto iš Norvegijos vedami mokymai patyčių prevencijos srityje, bus paskatinta LGBT jaunuolių įtrauktis ir padidintas organizacijų partnerių informuotumas.

Tikimasi, kad siūlomas projektas suteiks galimybę pažeidžiamoms tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims dalyvauti renginiuose, įgyti reikalingų žinių, įgalins juos prisidėti prie savo bendruomenės poreikių advokacijos. Projektas taip pat suteiks impulsą patobulinti esamas emocinės paramos paslaugas, paskatins pažeidžiamų grupių įtrauktį, padidins jų informuotumą ir paskatins tarpkultūrinį dialogą bei skirtingų kartų bendradarbiavimą.

Projektą įgyvendina Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL kartu su partneriais: Norvegijos LGBTI teisių organizacija „FRI“, Norvegijos LGBTI jaunimo organizacija „Skeiv Ungdom“ (SkU), Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene (LŽB).

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.