“Lygių galimybių įtvirtinimas miestuose partneriuose (Vilnius-Oslas)” 2021 06 – 2022 09

logo-juosta-02

Projektu „Lygių galimybių įtvirtinimas miestuose partneriuose (Vilnius-Oslas) siekiama įtvirtinti lygias galimybes miestuose partneriuose (Vilnius-Oslas) ir skatinti įvairovę savivaldybių lygmeniu, įtraukiant Vilniaus ir Oslo savivaldybes, socialiai atsakingą verslą ir žmogaus teisių nevyriausybinę organizaciją. Projekto tikslas – skatinti keitimąsi gerąja patirtimi tarp Vilniaus ir Oslo savivaldybių užtikrinant lygias galimybes miestuose partneriuose. Projektas paskatins Norvegijos ir Lietuvos partnerių bendradarbiavimą, padidins jų žinias ir sąmoningumą bei paskatins teigiamus pokyčius užtikrinant lygias galimybes savivaldybių lygmeniu.

Projekto tikslai bus pasiekti įgyvendinant pagrindines projekto veiklas: Veikla Nr. 1.1. Pažintinis vizitas Osle, Veikla Nr. 1.2. Koordinaciniai susitikimai, Veikla Nr. 1.3. Pažintinis vizitas Vilniuje, Veikla Nr. 2.1. Tarptautinė konferencija „Proud Cities Summit“, Veikla Nr. 2.2. „Baltic Pride 2022“: „Pride Voices“ renginys Kaune, eitynės „Už lygybę!“ ir “Proud cities” koncertas Vilniuje, Veikla Nr. 2.3. Viešinimo veiklos, kampanijos ir medžiaga.

Numatomi projekto rezultatai turės tiesioginį ir ilgalaikį poveikį paramos gavėjos ir valstybės donorės partnerių bendradarbiavimui skatinant lygias galimybes savivaldybių lygmeniu. Partnerystės potencialo įtvirtinimas sprendžiant iššūkius siekiant lygių galimybių dalyvaujančiose šalyse dalijantis žiniomis ir gerąja patirtimi turės tiesioginės teigiamos įtakos lygių galimybių užtikrinimui tiek Vilniuje, tiek Osle.

Projektą įgyvendina Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL kartu su tarptautiniais partneriais: Oslo miesto savivaldybe, Vilniaus miesto savivaldybe ir Lietuvos Įvairovės Chartijos asociacija. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. birželio 1 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

EEA-and-Norway_grantsProjektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis.