„Kryptis: įsidarbinimas“ 2018 10 – 2022 03

Projektas atskleis nebesimokančio ir nedirbančio jaunimo, kenčiančio nuo daugialypės diskriminacijos (t. y. romų, LGBTI, pabėgėlių, vienišų motinų, neįgaliųjų), potencialą pritaikydamas eksperimentinį jaunimo edukacijos modelį, pagrįstą progresyvia pedagogika, žaidimų elementais paremtomis metodologijomis. Projektas prisidės skatinant įvairovės ir įtraukties į darbo rinką vertybes dėl rasės/etninės kilmės, lyties ir lyties tapatybės, seksualinės orientacijos, negalios ir pasaulinio bei skaitmeninio pilietiškumo.

Suvienydamas partnerius iš įvairių sektorių – nevyriausybinių organizacijų, universitetų, kompanijų – iš Bulgarijos, Lietuvos, Slovėnijos, Portugalijos, Airijos ir Italijos, kurie jau yra parodę, kad dirba dėl jaunų žmonių iš smarkiai marginalizuotų mažumų įtraukimo į visuomenę ir darbo rinką, projektas:

  • sukurs 4.0 DE edukacinį modelį su eksperimentine ir naujoviška mokymo programa.
  • patikrins edukacijos modelį įvairiuose kontekstuose su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, kurių intersekcinė marginalizacija paverčia jų priėjimą prie darbo rinkos itin sudėtingu.
  • įtvirtins mobilios klasės modelį besitreniruojantiems instruktoriams regioniniame lygmenyje.
  • naudos socialinę įtaką ir integruotas vertinimo priemones, kurios suteiks palyginamuosius duomenis – tai parodys metodologijos poveikį praktikantams bei jų artimai aplinkai (giminei, bendraamžių grupėms ir t. t.) ir darbdaviams.
  • dalinsis pasiekimais metiniuose viešuose renginiuose kaip ED/CON.

Projektas numato 3 metinius nebesimokančio ir nedirbančio jaunimo įdarbinimo, treniravimo ir po treniravimo gauto paskyrimo stebėjimo ciklus, 1 įvairialypę grupę iš ~30 praktikantų kiekvienoje šalyje per metus. Galutinis įvertinimas bus pagrįstas šiais svarbiais rodikliais:

  • 52% praktikantų gavo paskyrimus;
  • 75% praktikantų pranešė apie pokyčius elgesyje/savivertėje;
  • 55% praktikantų darbdavių pranešė apie pokyčius savo požiūryje į nebesimokančio ir nedirbančio jaunimo iš smarkiai marginalizuotų mažumų darbingumą, kas veda link tvarumo.

Įgyvendintos veiklos:

EEA-and-Norway_grants@4xProjektą „Kryptis: įsidarbinimas“ remia regioninio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fondas. Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus.