„Kryptis: įsidarbinimas“ 2018 10 – 2022 03

„Kryptis: Įsidarbinimas“ yra novatoriškas projektas, kurio tikslas –  sukurti naują švietimo modelį, skirtą kovai su jaunimo nedarbu Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos šalyse. Projektas atskleis jaunų LGBT bei kitoms pažeidžiamoms visuomenės grupėms priklausančių žmonių potencialą bei padidins jų galimybes įsitvirtinti viename pažangiausių mūsų šalies sektorių  – IT.

Suvienijus partnerius iš įvairių sektorių – NVO, universitetų, įmonių – iš Bulgarijos, Lietuvos, Slovėnijos, Portugalijos, Airijos ir Italijos, turinčių pagrįstų rezultatų dirbant su socialiai atskirtų mažumų jaunimo įtraukimo į socialinę ir darbo rinką, projekto metu bus siekiama:

  • Sukurti 4,0 DE švietimo modelį su eksperimentine ir novatoriška mokymo programa;
  • Išbandyti švietimo modelį skirtinguose kontekstuose ir su skirtingomis tikslinėmis grupėmis, kurių atstovų atskirtis labai apsunkina jų patekimą į darbo rinką;
  • Sukurti mobilųjį klasės modelį, skirtą instruktoriams rengti regioniniu lygmeniu;
  • Taikyti socialinio poveikio ir integruotas vertinimo priemones, kurios padės gauti palyginamuosius duomenis, parodančius metodikos poveikį besimokantiesiems ir kitiems priklausantiems (daugiavaikė šeima, bendraamžių grupė ir kt.) bei darbdaviams;
  • Pristatyti projektą metiniuose viešuose renginiuose, tokiuose kaip ED/CON.

Įgyvendinant projektą „Kryptis: Įsidarbinimas“ trys 5 mėnesių trukmės nemokami informacinių technologijų kursų ciklai. Lankyti kursus kviečiami nedirbantys ir nesimokantys LGBT ir kitoms pažeidžiamoms visuomenės grupėms priklausantys jaunuoliai iki 29 metų amžiaus, kurie ilgą laiką negali susirasti darbo. Ne Vilniuje gyvenančio jaunimo kelionės išlaidos gali būti kompensuojamos iš projekto fondo lėšų. Viena jaunimo grupė apima 15 kursų dalyvių.

Pasibaigus IT mokymams projekto organizatorius įsipareigoja padėti mokymų dalyviams įsidarbinti IT sektoriuje.

Modelio vertinimas ir tobulinimas vyks kasmet, o galutinis įvertinimas bus grindžiamas šiais pagrindiniais rodikliais:

  • 52 proc. kursų dalyvių gaus galimybę atlikti praktiką IT sektoriuje;
  • 100 proc. besimokančiųjų praneš apie elgesio bei savęs vertinimo pokyčius;
  • 75 proc. darbdavių praneš apie pokyčius, susijusius su pažeidžiamų jaunimo grupių įsidarbinimo galimybėmis, o tai užtikrina rezultatų tvarumą.

Apie projektą:

Translyčiai jaunuoliai mokslo ir darbo aplinkoje susiduria su įvairialypiais iššūkiais
„Kryptis: įsidarbinimas“: Organizuojami IT kursai 20-29 metų LGBT jaunuoliams
Nemokami IT kursai padės LGBTI jaunuoliams įsidarbinti

Susidomėjusius kursais prašome registruotis užpildant šią formą.

EEA-and-Norway_grants@4xProjektą „Kryptis: įsidarbinimas“ remia regioninio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fondas. Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus.