„Kartu prieš patyčias: paramos tinklo prieš homofobines patyčias mokyklose kūrimas“ 2021 04 -2021 09

Projekto tikslas – didinti informuotumą apie homofobinių patyčių problemą mokyklų bendruomenėse ir emocinės paramos platformą LGBT moksleiviams. Projektas taip pat skatins aktyvų jaunimo dalyvavimą ir darbą su jaunimu (jaunimo parama jaunimui, savanoriškos veiklos ir jaunimo paramos jaunimui skatinimas) ir galimybes naudotis teisėmis (teisė į švietimą be diskriminacijos).

Pagrindiniai šio projekto uždaviniai: 1) Organizuoti gebėjimų stiprinimo seminarus mokyklos specialistams ir tėvams bei dalytis emocinės paramos platformos savanorių patirtimi, kaip kovoti su homofobinėmis patyčiomis ir reaguoti į jas; 2) Įgyvendinti matomumo priemones, siekiant didinti informuotumą apie esamas emocinės paramos paslaugas; 3) Organizuoti komandos formavimo užsiėmimus, siekiant suteikti savanoriams galimybę toliau sėkmingai teikti emocinę paramą homofobines patyčias patiriantiems LGBT jaunuoliams.

Pirma, projekto komanda surengs 4 gebėjimų ugdymo seminarus mokytojams (20 dalyvių – mokyklos profesionalų vienose dirbtuvėse) 4 skirtingose ​​Kauno ir Vilniaus mokyklose. Šių seminarų metu dalyviai bus išsamiai informuoti apie homofobinių patyčių problemą ir tai, kaip tinkamai suteikti paramą patyčias patyrusiems moksleiviams.

Antra, projekto komanda surengs 4 seminarus moksleivių tėvams (po 10 dalyvių vienose dirbtuvėse) Vilniuje ir Kaune. Šių seminarų metu emocinės paramos platformos savanoriai informuos dalyvius apie homofobinių patyčių problemos mastą Lietuvos mokyklose, pasidalins pavyzdžiais ir paaiškins, kaip tėvai galėtų palaikyti savo vaikus, patiriančius tokią patyčių formą.

Projekto komanda taip pat organizuos informacines dienas, siekdama tikslines grupes (mokinius, tėvus ir mokytojus) geriau informuoti apie esamą emocinės paramos platformą. Informacinės dienos metu dalyviai bus informuojami apie homofobinių patyčių problemą ir tai, ką jie gali padaryti, kad paremtų LGBT moksleivius.

Projekto komanda parengs ir atspausdins 1000 lankstinukų ir 100 plakatų (lietuvių kalba). Plakatai bus siunčiami į Lietuvos mokyklas, siekiant informuoti apie emocinės paramos platformą. Taip pat bus sukurtas ir socialiniuose tinkluose paskelbtas 1 trumpas vaizdo įrašas, kurio tikslas – informuoti apie platformą.

Galiausiai projekto komanda susitiks komandos formavimo sesijoje. Sesijos metu vyriausiasis psichologas surengs intervenciją savanoriams, bus aptarti sudėtingiausi atvejai ir patarimai dėl kokybiško paramos teikimo.

Įgyvendintos veiklos:

Kartu prieš patyčias: LGL emocinės paramos platformos savanoriai vykdė sąmoningumo didinimo projektą
Lankstinukas apie LGL emocinės paramos platformą, 2021

diversity-and-childhood-03Projektą finansuoja Europos Taryba per Europos Jaunimo Fondą