„ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant socialines nuostatas apie vaikų tapatumo įvairovę Europoje“ 2019 10 – 2021 10

DC logo

Tikslai

 • Dalyvaujamuoju metodu įvertinti poreikius dėl vaiko lytimi paremto smurto vaikystėje, dėmesį telkiant į LGBTI ir lyties standartų neatitinkančius vaikus.
 • Apibrėžti gerąsias praktikas dėl vaikų įvairovės mokymosi aplinkos, sveikatos, šeimos, viešųjų erdvių ir žiniasklaidos srityse.
 • Sukurti darbo metodus ir praktines priemones profesionalams ir vaikams.
 • Įgyvendinti novatoriškus veiksmus, leidžiančius identifikuoti naujus įtraukiančios intervencijos pasiūlymus, taip pat įvertinti jų poveikį.
 • Skatinti tarpžinybinį ir tarpdisciplininį viešųjų įstaigų, NVO ir kitų susijusių agentūrų, dirbančių su vaikais ir smurtu dėl lyties, bendradarbiavimą.
 • Padidinti profesinius, asmeninius, bendraamžių ir artimos aplinkos gebėjimus palankiai vertinti LGBT ir lyties neatitinkančių vaikų gerovę rengiant mokymų vedėjus.
 • Didinti supratimą apie lyčių raiškos įvairovę ir smurtą lyties pagrindu vaikystėje, darantį poveikį visam žmogaus gyvenimo ciklui.

Veiklos

 • Poreikių įvertinimas ir gerųjų patirčių kaupimas.
 • Modernių darbo pasiūlymų detalizavimas.
 • Mokymai ir bendradarbiavimas tarp suinteresuotų asmenų.
 • Informuotumo didinimo programa ir viešinimas.

Naudos gavėjų pobūdis ir skaičius:

Tiesiogiai

 • 210, ypač LGBTI ir lyties standartų neatitinkančių, vaikų.
 • 1200 apmokytų profesionalų
 • 100 sprendimų priėmėjų
 • 200 tarptautinių studentų ir profesionalų
 • 18 mokymų vedėjų

Netiesiogiai

 • 3400 vadovo skaitytojų
 • Vaikai ir profesionalai, pasinaudosiantys internetine programėle
 • Plačioji visuomenė per informuotumo didinimo programą
 • Akademinės sferos atstovai per mokslinius straipsnius
 • ES ir visuomeninės organizacijos

Laukiami rezultatai

 • Informuotumo didėjimas ir neigiamų išankstinių nuostatų kaita.
 • Efektyvesnė apsauga nuo smurto bei pagalba LGBTI ir lyties standartų neatitinkantiems vaikams.
 • Smurto rizikos sumažėjimas.
 • Suinteresuotų asmenų aprūpinimas efektyviomis darbo priemonėmis.
 • LGBTI ir lyties standartų neatitinkančių vaikų gerovės ir pagrindinių teisių įtvirtinimas.
 • Žinių apie skirtingus smurto prieš vaikus aspektus gilinimas.
 • Nuo smurto nukentėjusių LGBTI ir lyties standartų neatitinkančių vaikų savijautos gerėjimas.
 • Vaikų apsaugos nuo įvairių smurto formų standartų įtvirtinimas tarp profesionalų ir suinteresuotų asmenų.

Apie projektą:

Startuoja projektas, kuriuo siekiama keisti visuomenės požiūrį į vaikų tapatumo įvairovę
LGL vykdo apklausą apie LGBT vaikų ir jaunuolių poreikius
Pristatomi pirmieji ES finansuojamo projekto „Įvairi vaikystė“, skirto lytinei įvairovei vaikystėje, rezultatai
Startavo nauja interaktyvi programėlė vaikams ir paaugliams
LGL atstovai dalyvavo projekto „Įvairi vaikystė“ konferencijoje Barselonoje
Projektas „ĮVAIRI VAIKYSTĖ“ artėja prie finišo
LGL vaizdo klipe – raginimas COVID-19 apribojimų kontekste nepamiršti LGBT vaikų poreikių
LGL kviečia į seminarą „LGBT vaikų poreikiai ir emocinė sveikata COVID-19 pandemijos laikotarpiu“
Kaip užkirsti kelią įvairių formų smurtui prieš LGBT vaikus? Vadovas, 2021

es logoProjektas finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis.