„ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant socialines nuostatas apie vaikų tapatumo įvairovę Europoje“ 2019 10 – 2021 10

DC logo

Tikslai

 • Dalyvaujamuoju metodu įvertinti poreikius dėl vaiko lytimi paremto smurto vaikystėje, dėmesį telkiant į LGBTI ir lyties standartų neatitinkančius vaikus.
 • Apibrėžti gerąsias praktikas dėl vaikų įvairovės mokymosi aplinkos, sveikatos, šeimos, viešųjų erdvių ir žiniasklaidos srityse.
 • Sukurti darbo metodus ir praktines priemones profesionalams ir vaikams.
 • Įgyvendinti novatoriškus veiksmus, leidžiančius identifikuoti naujus įtraukiančios intervencijos pasiūlymus, taip pat įvertinti jų poveikį.
 • Skatinti tarpžinybinį ir tarpdisciplininį viešųjų įstaigų, NVO ir kitų susijusių agentūrų, dirbančių su vaikais ir smurtu dėl lyties, bendradarbiavimą.
 • Padidinti profesinius, asmeninius, bendraamžių ir artimos aplinkos gebėjimus palankiai vertinti LGBT ir lyties neatitinkančių vaikų gerovę rengiant mokymų vedėjus.
 • Didinti supratimą apie lyčių raiškos įvairovę ir smurtą lyties pagrindu vaikystėje, darantį poveikį visam žmogaus gyvenimo ciklui.

Veiklos

 • Poreikių įvertinimas ir gerųjų patirčių kaupimas.
 • Modernių darbo pasiūlymų detalizavimas.
 • Mokymai ir bendradarbiavimas tarp suinteresuotų asmenų.
 • Informuotumo didinimo programa ir viešinimas.

Naudos gavėjų pobūdis ir skaičius:

Tiesiogiai

 • 210, ypač LGBTI ir lyties standartų neatitinkančių, vaikų.
 • 1200 apmokytų profesionalų
 • 100 sprendimų priėmėjų
 • 200 tarptautinių studentų ir profesionalų
 • 18 mokymų vedėjų

Netiesiogiai

 • 3400 vadovo skaitytojų
 • Vaikai ir profesionalai, pasinaudosiantys internetine programėle
 • Plačioji visuomenė per informuotumo didinimo programą
 • Akademinės sferos atstovai per mokslinius straipsnius
 • ES ir visuomeninės organizacijos

Laukiami rezultatai

 • Informuotumo didėjimas ir neigiamų išankstinių nuostatų kaita.
 • Efektyvesnė apsauga nuo smurto bei pagalba LGBTI ir lyties standartų neatitinkantiems vaikams.
 • Smurto rizikos sumažėjimas.
 • Suinteresuotų asmenų aprūpinimas efektyviomis darbo priemonėmis.
 • LGBTI ir lyties standartų neatitinkančių vaikų gerovės ir pagrindinių teisių įtvirtinimas.
 • Žinių apie skirtingus smurto prieš vaikus aspektus gilinimas.
 • Nuo smurto nukentėjusių LGBTI ir lyties standartų neatitinkančių vaikų savijautos gerėjimas.
 • Vaikų apsaugos nuo įvairių smurto formų standartų įtvirtinimas tarp profesionalų ir suinteresuotų asmenų.

es logoProjektas finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis.