„Įtraukūs universitetai, vedantys į įtraukią visuomenę: INCLUSIES“ 2022 11 – 2024 11

stavrialena-gontzou-68y-oRxeY_Y-unsplash

„INCLUSIES“ siekia prisidėti prie įvairovės ir įtraukties sampratos plėtojimo aukštojo mokslo institucijose ir stiprinti aktyvią diskriminacijos incidentų stebėseną seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu Italijoje, Graikijoje ir Lietuvoje. Aktyvus universitetų darbuotojų ir studentų vaidmuo ir įsitraukimas ilgainiui paskatins aktyvius piliečius ir labiau įtraukias visuomenes, kuriose nebus diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu, kartu propaguojant pagrindines Europos vertybes.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Projekto valdymas, rizikos mažinimas ir kokybės užtikrinimas
  • Esamos padėties, susijusios su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės ir įtrauktimi, poreikiais ir spragomis, tyrimas.
  • Mokymai ir pagalbinės e. mokymosi platformos kūrimas
  • Vadovo su praktiniais patarimais ir kasdieniais pavyzdžiais, kaip tapti aktyviu stebėtoju, sukūrimas
  • Sklaidos veikla, įskaitant 2 konferencijas ir informacines dienas

Siekiami rezultatai:

  • Patobulintos žinios ir didesnis jautrumas diskriminacijai seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu, įtraukties skatinimas;
  • Didesnis atitinkamų suinteresuotųjų šalių ir visuomenės informuotumas apie tai, kaip svarbu būti atviriems ir įtraukiems bei veikti remiantis nediskriminavimo principu;
  • Didesnis vietinis, nacionalinis ir tarptautinis organizacijų ir suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas siekiant įtraukti universitetus ir visuomenes.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos lėšomis.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos lėšomis.