Integrali „Pride“ savanorių programa – tvaraus LGL augimo garantas 2024 01- 2024 12

Projekto tikslas – didinti LGL darbo efektyvumą, finansinį tvarumą, užtikrinti organizacijos augimą bei plėtrą stiprinant ir plėtojant savanorystę per integralią „Pride“ savanorių programą.

Nuo 2024 m. LGL imasi lyderystės didžiausią LGBT žmogaus teisių renginį Lietuvoje – LGBT bendruomenės „Pride“ eitynes organizuoti kiekvienais metais. Be aktyvaus savanorių įsitraukimo tokio masto renginio organizavimas nebūtų įmanomas. Todėl reikalinga peržiūrėti ir atnaujinti LGL savanorių programą idant ši atlieptų pasikeitusius organizacijos poreikius bei naują LGL strateginį tikslą užtikrinti LGBT bendruomenės matomumą visuomenėje organizuojant kasmetines LGBT bendruomenės „Pride“ eitynes, tokiu būdu plėtojant organizacijos finansinį tvarumą, matomumą ir žinomumą, bei galimybę pasinaudoti festivaliu kaip platforma vykdyti svarbias LGBT žmogaus teisių advokacijos veiklas. Organizacijos strateginiame plane 2019-2024 m. išskirtas strateginis tikslas skatinti žmogaus teises bei lygias galimybes bei kovą su diskriminacija, be kita ko, ir susirinkimų bei saviraiškos laisvės srityje.

Įgyvendinant siūlomą projektą LGL, remiantis esamais geriausios tarptautinės patirties pavyzdžiais, parengs integralią „Pride“ savanorių programą, kuri apibrėš naują ilgalaikės savanorystės organizacijoje kryptį – savanorystę organizuojant „Pride“ festivalį. Programoje bus aptarta: savanorių paieškos ir atrankos poreikių analizė, iššūkiai, galimybės, gerosios tarptautinės praktikos bei procedūros, savanorių mokymo ir skatinimo priemonės, savanorystės programos reikšmė organizacijai. LGL savanorystės programa prisidės prie 2020–2025 m. LGBTIQ asmenų lygybės strategijos uždavinio „Saugumo užtikrinimas“ įgyvendinimo.

LGL taip pat vykdys mokymus organizacijos darbuotojams, nariams ir valdybos nariams savanorių pritraukimo, motyvavimo ir išlaikymo tematika. Sėkmingam savanorystės „Pride“ festivalio kontekste plėtojimui būtina supažindinti organizacijos bendruomenę su darbo su savanoriais subtilybėmis, pabrėžti savanorių indėlio svarbą įgyvendinant organizacijos strateginius tikslus atitinkančias veiklas, idant savanoriai taptų „LT Pride“ organizatorių bendruomenės dalimi.

Savanorystės „LT Pride“ festivalyje plėtrai ypatingai svarbu pasiekti potencialius savanorius ir pristatyti savanorystės galimybę patraukliu būdu ten, kur potencialūs savanoriai ieško informacijos apie festivalį. Siekiant šio tikslo bus sukurta speciali savanorystės „LT Pride“ 2024 festivalyje platforma, kuri bus integruota į internetinį festivalio puslapį. Savanorystės „LT Pride“ 2024 festivalyje platforma bus reklamuojama vykdant savanorių paieškos kampaniją socialiniuose tinkluose.

Įvykdžius savanorių atranką bus organizuojamas savanorių parengimas savanoriškai veiklai ir mokymai. Savanorystė „Pride“ festivalyje, kuris organizuojamas visuomenėje, kurioje vis dar ryškus pasipriešinimas LGBT žmogaus teisėms, turi specifinių iššūkių, kuriuos atlieps savanorių mokymai. Mokymų metu savanoriai bus supažindinami su komandinio darbo principais, atsakomybėmis, darbo saugos principais, motyvacinėmis priemonėmis, susitiks su savanorių koordinatoriumi, kuris juos lydės savanorystės proceso metu. Savanorių koordinatorius pristatys savanoriams asmeninio tobulėjimo galimybes savanoriaujant tęstinėje „Pride“ programoje, atsižvelgiant į individualius savanorių gebėjimus ir dominančias sritis. Vykdant savanorystės programą bus siekiama išlaikyti balansą tarp organizacijos ir savanorio poreikių.

Siekiant užtikrinti ilgalaikį savanorių įsitraukimą į „Pride“ savanorių programą ir išvengti savanorystės fragmentiškumo, ypatingas dėmesys bus skiriamas savanorių motyvavimui ir įtraukimui į „Pride“ organizatorių komandą. Šiam tikslui pasiekti projekte numatytos net keturios veiklos: savanorių įtraukimas į LGL paraiškos rengti „EuroPride“ 2027 Vilniuje koncepcijos parengimą, LGL paraiškos rengti „EuroPride“ 2027 Vilniuje pristatymas „Pride“ organizatorių skėtinės organizacijos „EPOA“ konferencijos ir narių susirinkimo Portugalijoje metu, savanorių komandos dalyvavimas „Baltic Pride“ 2024 festivalyje Rygoje ir dalyvavimas „IGLYO“ veikloje. Tikimasi, kad savanorių įtraukimas į šių veiklų įgyvendinimą ne tik prisidės prie LGL paraiškos 2027 m. Vilniuje organizuoti „EuroPride“ sėkmės, bet ir įgalins savanorius tapti LGBT žmogaus teisių aktyvistais, suteiks galimybių tarptautiniam bendradarbiavimui, tarptautinių ryšių mezgimui, leis atstovauti LGBT žmogaus teises tarptautiniu mastu.

Tikimasi, kad siūlomas projektas prisidės prie LGL darbuotojų, narių, valdybos narių ir savanorių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimo, sudarys sąlygas efektyviau organizuoti ir plėtoti savanorišką veiklą, prisidės prie LGL veiklos viešinimo, stiprins bendradarbiavimą su verslo subjektais bei skatins LGBT bendruomenės Lietuvoje interesų atstovavimą tarptautiniu mastu stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto biudžetas: 14998,00 Eur.

Projektą finansuoja: