„CHOICE: Įtraukios mokymosi aplinkos skatinimas“ 2019 07 – 2021 07

choice_logo _tagline

„CHOICE“ projekto idėja kilo dėl organizacijų partnerių pastangų kovoti su homofobinėmis, bifobinėmis ir transfobinėmis patyčiomis mokyklose. Projektu bus siekiama prisidėti prie įtraukios mokyklos aplinkos lytinės tapatybės ir seksualinės orientacijos pagrindais skatinimo Lietuvoje, Bulgarijoje, Graikijoje ir Rumunijoje. Projekto veiklos sustiprins vidurinių mokyklų specialistų gebėjimus remti įvairovę ir kurti įtraukią mokyklos aplinką; palengvins pranešimą apie smurto ir netolerancijos atvejus bei sudarys sąlygas patiriantiems patyčias sulaukti reikiamos paramos. Projektu taip pat siekiama didinti mokyklos bendruomenės ir platesnės visuomenės informuotumą apie su seksualine orientacija ir lytine tapatybe susijusią diskriminaciją, patyčias bei smurtą mokyklos aplinkoje.

Projekto tikslas

Prisidėti prie įtraukios mokymosi aplinkos skatinimo ir netolerancijos dėl lytinės tapatybės, lyties raiškos, seksualinės orientacijos ir (arba) lyties charakteristikų prevencijos ir kovos su ja Lietuvoje, Bulgarijoje, Graikijoje ir Rumunijoje.

Projekto uždaviniai:

 • Didinti vidurinių mokyklų specialistų gebėjimus remti įvairiapusę ir įtraukią mokymosi aplinką.
 • Skatinti pranešimą apie smurto ir netolerancijos atvejus dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, suteikti patiriantiems patyčias ir šių atvejų liudininkams prieigą prie prieinamų paramos paslaugų.
 • Gerinti mokyklų bendruomenių ir visuomenės informuotumą apie su seksualine orientacija ir lytine tapatybe susijusią diskriminaciją, patyčias, smurtą mokyklos aplinkoje.

Projekto veiklos:

 • LGBT ir heteroseksualių moksleivių bei mokyklų specialistų poreikių įvertinimas.
 • Diskriminacijos ar netolerancijos incidentų mokyklos aplinkoje šalinimo mechanizmo sukūrimas.
 • Informuotumo ir sąmoningumo didinimas.

Naudos gavėjų pobūdis ir skaičius:

 • 250–380 vidurinių mokyklų specialistų.
 • 1200 vidurinių mokyklų moksleivių.
 • 1200 tėvų.

Laukiami rezultatai:

 • Homofobinės ir transfobinės diskriminacijos ir patyčių prevencija bei kova su ja; įtraukios mokyklos aplinkos kūrimas LGBT moksleiviams.
 • Padidinti mokyklų specialistų gebėjimai remti įvairovę ir lyčių požiūriu įtraukią mokyklų aplinką.
 • Gausiau pranešami smurto ir netolerancijos atvejai, susiję su seksualine orientacija ir lytine tapatybe, ir sudarytos geresnės galimybės aukoms naudotis paramos paslaugomis.
 • Padidėjęs vaikų, tėvų, mokyklos specialistų ir platesnės visuomenės informuotumas apie netolerancijos dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės poveikį mokyklos aplinkai.

Projekto partneriai:

 • Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL (Lietuva)
 • „KMOP“ (Graikija)
 • „Colour Youth“ (Graikija)
 • „Bilitis“ (Bulgarija)
 • „Accept“ (Rumunija)

es logoProjektas finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis.


Įgyvendintos veiklos

LGL atstovai dalyvavo pirmajame projekto „CHOICE“ partnerių susitikime Atėnuose

LGL organizuoja mokyklų bendruomenių diskusijas apie homofobines patyčias
LGL ieško savanorių emocinės paramos platformai
Startavo emocinės paramos platforma patyčias patiriantiems LGBT moksleiviams