Mirė LGBT* teisių aktyvistė Edith Windsor

Mirė kovotoja už LGBT* žmonių teises Edith Windsor. Dienraščiui „The New York Times“ š. m. rugsėjo 12 d. netektį patvirtino jos žmona Judith Kasen-Windsor. Mirties priežasties ji nenorėjo viešinti. Įžymybė mirė sulaukusi 88-erių. E. Windsor su antrąja savo žmona Judith buvo legaliai susituokusios nuo 2016-ųjų.

Žinoma, kad jos teisinė kova su JAV Vyriausybe įkvėpė istorinių pokyčių. Po nutarimo 2015-aisiais JAV buvo įteisinta tos pačios lyties asmenų santuoka. Svarbiausi E. Windsor nuopelnai LGBT* žmonių bendruomenei susiję su pirmąja jos žmona, psichologe Thea Spyer, kurią Edith legaliai vedė Kanadoje 2007-aisiais. Po žmonos mirties ji paveldėjo daug turto, tačiau palikimui nebuvo taikomos tos pačios mokesčių lengvatos, kurias gavo heteroseksualios poros. Jai lengvata nebuvo suteikta, nes JAV, kur gyveno sutuoktinės, jų santuoka tiesiog nebuvo pripažinta.

E. Windsor kreipėsi į teismą dėl mokesčių susigrąžinimo, tačiau byla išaugo į kur kas didesnę kovą, kurią Amerikoje dar vadina „Jungtinės Valstijos prieš Windsor“. 2013 m. Moteris laimėjo bylą ir 2013 m. JAV Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad tos pačios lyties sutuoktiniams turi būti suteiktos tokios pačios federalinės lengvatos, kokias iki šio nutarimo gaudavo tik heteroseksualios poros. Nors šis nutarimas įsigaliojo tik trylikoje valstijų ir neįteisino tos pačios lyties asmenų santuokų, šis pavyzdys padrąsino LGBT* asmenų bendruomenę imtis iniciatyvų kovoje dėl galimybės tai pakeisti.

Tos pačios lyties asmenų santuoka Amerikoje įteisinta 2015 m., kai JAV prezidento pareigas ėjo Barackas Obama. Buvęs prezidentas išreiškė užuojautą dėl netekties ir dar kartą viešai padėkojo už jos nuveiktus darbus žmogaus teisių srityje: „Dėl tokių žmonių kaip Edith mano administracija nustojo teismuose ginti vadinamąjį Santuokos apsaugos įstatymą (Defense of Mariage Act, DOMA)“, – rašo „The New York Times“.

Edith Windsor tapo nacionaline įžymybe Amerikoje. Ji buvo garbės narė Niujorko LGBT* bendruomenėje. Tačiau revoliucioniere ją vadina ir kitur pasaulyje, nes istoriniai pasikeitimai JAV įkvėpė dar daugiau valstybių Europoje priimti palankų nutarimą dėl tos pačios lyties asmenų sąjungos. Nuo 2015 m. tokias santuokas įteisino Suomija, Airija, Vokietija, Liuksenburgas ir Malta. Tai patvirtinantys įstatymai dabar galioja keturiolikoje Europos valstybių.